Zpět na výpis

Přehled výzev OP TAK pro rok 2024

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost se v letošním roce můžeme těšit na nové výzvy v oblíbených dotačních programech, jako jsou Úspory energie, Aplikace a Potenciál. Přinášíme přehled výzev pro velké podniky dle aktuálního harmonogramu (definice oprávněného žadatele bude pro každou výzvu upřesněna po jejím vyhlášení).

Název výzvy Alokace Plánované zahájení příjmu žádostí Plánované ukončení příjmu žádostí
Aplikace - Výzva II. 3 mld. Kč 1Q/2024 2Q/2024
Úspory energie – výzva II.  5 mld. Kč 1Q/2024 bude upřesněno
Obnov. zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II. 2 mld. Kč 1Q/2024 bude upřesněno
Potenciál – výzva II. 1 mld. Kč 2Q/2024 3Q/2024
Obnov. zdroje energie – biomasa – výzva I.  0,5 mld. Kč 3Q/2024 bude upřesněno
Služby infrastruktury – výzva II. 1 mld. Kč 3Q/2024 1Q/2025
Energetická infrastruktura – Power to gas – výzva I. 1 mld. Kč 4Q/2024 bude upřesněno
Udržitelné hospodaření s vodou – výzva II. bude upřesněno 4Q/2024 bude upřesněno

 

Výzva v programu Aplikace podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Žádat o podporu může i velký podnik, který má v rámci skupiny více než 3 000 zaměstnanců, a to pouze za splnění podmínky tzv. účinné spolupráce s malým či středním podnikem.

V programu Úspory energie bude možné podpořit různá energeticky úsporná opatření, jako např. snížení energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů apod.

Podporu na zavádění infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovační aktivity bude možné získat v programu Potenciál. Ve výzvě I. mohly o dotaci žádat pouze velké podniky, které splňují definici společnosti se střední tržní kapitalizací (společnost do 3 000 zaměstnanců v rámci skupiny), nicméně avizovaná výzva momentálně neobsahuje žádné omezení pro velké podniky.

Výzva v programu Služby infrastruktury cílí na založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury. Zajímavá je také výzva v programu Udržitelné hospodaření s vodou, ve které bude možné podpořit opatření vedoucí k úspoře vody v podniku. Více si o programu můžete přečíst v říjnových Daňovkách.

Projekty ve výše uvedených výzvách můžete realizovat na celém území České republiky kromě Prahy.

O dalším vývoji vás budeme informovat.