Zpět na výpis

Režim jednoho správního místa a DPH v digitálním věku

Rada EU a Evropská komise připravují další kroky v oblasti DPH, které zjednoduší přeshraniční transakce a dovoz zboží do EU pro konečné spotřebitele. Chystá se také digitalizace DPH reportů, elektronická fakturace a harmonizace v dalších oblastech. Novely směrnice o DPH by měly být publikovány letos na podzim s plánovanou implementací v jednotlivých členských státech na konci roku 2023, případně začátkem roku 2024.

V návaznosti na jednání březnové rady ECOFIN připravila Komise pro zjednodušení odvodu DPH u přeshraničních dodávek zboží jako preferovanou variantu rozšíření působnosti jednoho správního místa (One-Stop-Shop, OSS). Návrh novely evropské směrnice o DPH, který má Komise zveřejnit na podzim, obsahuje aplikaci OSS na veškeré dodávky zboží a služeb pro konečné spotřebitele a na dodávky zboží mezi podnikateli, přičemž (zpočátku půjde jen o vybrané dodávky). Postupně by se využitelnost OSS měla rozšířit na veškeré přeshraniční dodávky zboží i mezi podnikateli.  

V souvislosti s dovozy zboží do EU vyzvala Rada Komisi, aby analyzovala posoudila dopad možného povinného použití režimu OSS pro na prodeje dovezeného zboží na dálku (konkrétně dovozního modulu OSS neboli „Import One-Stop- Shop“, IOSS). Po vyhodnocení stávajícího systému IOSS má Komise důkladně prošetřit i případné zrušení dosavadní prahové hodnoty zásilek tak, aby byl IOSS široce aplikovatelný. V současné době je použití IOSS dobrovolné a možné jen pro zásilky do prahové hodnoty 150 eur.

Další snahou Komise je harmonizace mechanismu přenesení daňové povinnosti u dodávek zboží a poskytování služeb neusazenými podnikateli a harmonizace ohledně jmenování zprostředkovatele nebo daňového zástupce v rámci různých modulů OSS. 

V neposlední řadě Rada EU očekává iniciativu Komise nazvanou „DPH v digitálním věku“, která zahrnuje elektronickou fakturaci, elektronické reportování transakcí v reálném čase a uplatňování DPH z hlediska ekonomiky online platforem (včetně sdílené ekonomiky v oblasti přepravy a ubytování). Této iniciativě se budeme detailněji věnovat v dalších Aktualitách.

Režim jednoho správního místa bude v budoucnu hrát klíčovou roli nejen při elektronickém prodeji zboží konečným spotřebitelům. Od jeho rozšířené působnosti si EU slibuje rozvoj jednotného trhu, kterému napomůže i zjednodušení administrativy související s mnohočetnými registracemi k DPH v jednotlivých členských státech. Postupnými krůčky je zároveň budována cesta k dlouho diskutovanému konečnému systému, kdy DPH bude odvádět dodavatel ve státě ukončení přepravy zboží i v případě prodejůe mezi podnikateli.