Stručné aktuality, květen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2022 vyšel pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů.
 • GFŘ zveřejnilo vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví, které se týkají předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Dotazy a odpovědi navazují na zveřejněnou informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb.
 • MPSV spustilo aplikaci Smart Migration (Chytrá migrace) pro lidi prchající před válkou na Ukrajině. V ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí to nejdůležitější o zaměstnávání, zdravotní péči či vzdělávání.
 • Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který rozšiřuje zvýhodnění darů pro účely daně z příjmů poskytnutých v souvislosti s invazí na Ukrajině. Návrh zákona posoudí Senát. Více informací zde.
 • Zákon č. 93/2022, kterým se mění zákon o spotřebních daních a zákon o dani z přidané hodnoty, byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 26. dubna 2022. Jedná se o implementaci tzv. alkoholové a obranné směrnice EU.


KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) na zasedání 5. dubna 2022 opět nedosáhla politické dohody o revidovaném návrhu směrnice EU o minimální dani, který navrhuje zavedení globální minimální daně (Pilíř 2 OECD) v rámci EU. Nový kompromisní text posunul termín účinnosti tzv. Income Inclusion Rule na 1. ledna 2024 a tzv. Undertaxed Payment Rule na 1. ledna 2025. Neuplatňovat minimální globální daň až do konce roku 2029 se budou moci rozhodnout ty členské státy, které nemají více než 12 konečných mateřských společností spadajících do působnosti směrnice. Tato výjimka se zřejmě nebude týkat ČR, protože se zde podle aktuálních předběžných odhadů může nacházet více než 12 konečných mateřských společností. Návrh se bude znovu projednávat na zasedání 25. května 2022. Další informace najdete zde.
 • OECD zveřejnila připomínky veřejnosti, které obdržela v souvislosti se zveřejněným komentářem k pravidlům pro zavedení globální minimální daně (Pilíř 2 OECD). Připomínkami přispělo i KPMG. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.
 • OECD zveřejnila připomínky veřejnosti, které obdržela v reakci na zveřejnění návrhu pravidel pro určení částky A (alokace části zisku v zemích prodeje služeb nebo spotřeby služeb) v rámci Pilíře 1. Připomínkami přispělo i KPMG. Další informace naleznete ve zprávě KPMG.
 • OECD předložila k veřejné diskusi pravidla pro vyloučení těžebního průmyslu z rámce Pilíře 1 pro účely stanovení částky A, která bude zdaněna ve státu prodeje. Více informací zde.
 • Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k novým pravidlům uplatňování srážkových daní v rámci EU.
 • Evropská komise vydala dne 6. dubna 2022 prováděcí nařízení Komise, které poskytuje základní podrobnosti pro poskytovatele platebních služeb o tom, jak hlásit platební údaje v harmonizovaném formátu. Více informací naleznete zde.
 • Komise zveřejňuje doporučení, jak zlepšit výběr příjmů z DPH a usnadnit život podnikům.

 

 

Sdílet článek