Zpět na výpis

Stručné aktuality, listopad 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o dorovnávacích daních (globální minimální daň). Návrh dál projedná Senát. Navrhovaná účinnost je od 31. prosince 2023. 
 • Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Návrh obsahuje novelu zákona o daních z příjmů upravující daňový režim dlouhodobých spořících produktů. V rámci této novely byly předloženy dva koaliční pozměňovací návrhy ohledně zdanění zaměstnaneckých akcií a zjednodušení při prokazování uplatněných odpočtů na výzkum a vývoj. Navrhovaná účinnost většiny ustanovení je od 1. ledna 2024. 
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o investičních pobídkách. Hlavním cílem novely je přesunout schvalování jednotlivých pobídek z vlády na ministerstvo průmyslu a obchodu. Novelu nyní projedná Senát.
 • Ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, kterou se mění některá formulářová podání při správě daní pro rok 2024.
 • Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou EU byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 12/2023.
 • Poslanci prostřednictvím novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tis. Kč, tedy z původních 300 tis. na 350 tis. Kč. Zároveň se jeho čerpání zkrátí ze čtyř let na tři roky. Novela rovněž zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR. Více informací najdete ZDE.
 • Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Více informací najdete ZDE.
 • Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo konferenci k přeshraničnímu doručování a dokazování, která se věnovala těmto tématům: digitalizace přeshraniční justiční spolupráce v EU, judikatura SDEU z poslední doby, role Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a aktuální výzvy při doručování a dokazování ve vybraných nečlenských státech EU.


KRÁTCE ZE ZAHRANIĆÍ

 • OECD zveřejnila prováděcí příručku k implementaci pravidel minimální daně v rámci Pilíře 2. Nevede ke změně vzorových pravidel, komentáře nebo dohodnutých administrativních pokynů ani jejich výkladu. Příručka je určena pro daňové správy a další zúčastněné strany.
 • Rada EU (ECOFIN) rozhodla o zařazení Antiguy a Barbudy, Belize a Seychel na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Současně z tohoto seznamu tři jurisdikce vyňala, a to: Britské Panenské ostrovy, Kostariku a Marshallovy ostrovy.
 • Rada EU (ECOFIN) schválila směrnici, která zavádí výměnu informací o kryptoaktivech a některých dalších oblastech (DAC8). Konečné znění směrnice bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost do 20 dnů po uveřejnění. Členské státy by měly nová pravidla implementovat do 31. prosince 2025, aby mohla nabýt účinnosti od 1. ledna 2026. 
 • Podrobné informace z EU a mezinárodních institucí od odborníků z KPMG EU Tax Center s možností přihlášení k pravidelnému odběru naleznete zde
 • Evropská komise schválila český režim podpory ve výši 2,5 mld. eur (60 mld. Kč) na pomoc výrobním podnikům při dekarbonizaci výrobních procesů a zlepšení energetické účinnosti. Cílem je podpořit přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství v souladu s průmyslovým plánem Zelené dohody. Podpora bude financována z Modernizačního fondu EU a měla by mít formu přímých grantů především ve prospěch podniků, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi.