Vybrané aspekty režimu C programu Antivirus

Po takzvané „vratce“ ze Senátu Sněmovna i podruhé schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus o všemi dlouho očekávaný režim C, který zaměstnavatelům odpouští částečně platby…

Stanovení superhrubé mzdy v případě využití programu Antivirus C

Rozšířením programu Antivirus o nový režim C dochází k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (tj. 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců), a to za…

Podpora z programu Antivirus pokračuje v novém kabátě

Vláda rozhodla o prodloužení současného režimu B programu Antivirus. Poslanecká sněmovna současně schválila dlouho očekávaný režim C, který by měl spočívat v prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Aktuality z programu Antivirus

Na začátku dubna Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo program Antivirus, jenž umožňuje zaměstnavatelům čerpat částečnou kompenzaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v důsledku některých překážek v práci. Na konci dubna vláda…

Je „vynucené“ narovnání se státem platné, či ne?

Od začátku dubna mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na úhradu náhrad mezd z programu Antivirus garantovaného Ministerstvem práce a sociálních věci (MPSV). MPSV příspěvek poskytuje na základě dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus…

Praktické zkušenosti s žádostmi o příspěvek z programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program Antivirus, prostřednictvím kterého mohou zaměstnavatelé žádat stát o kompenzaci za náhrady mezd poskytnuté zaměstnancům. Proces žádosti probíhá dálkově – webovou aplikací Úřadu práce České…

Podávání žádostí dle programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes aktualizovalo manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus. Přibližuje v něm podmínky pro vznik a uplatnění nároku zaměstnavatele na příspěvky na úhradu některých mzdových výdajů.

Aktualizace programu Antivirus

31. 3. 2020 vláda schválila úpravy programu Antivirus. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech. Došlo tak ke sloučení původně navrhovaných a zveřejněných pěti režimů do režimů dvou, a to režimu A a B.

Program Antivirus a další státní podpora (nejen) pro zaměstnavatele

V posledních dnech vláda přijímá v souvislosti s koronavirovou epidemií řadu opatření na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců i živnostníků. Cílem je, aby zaměstnavatelé nemuseli přistupovat k propouštění. Současně chce vláda podpořit rodiče menších…

Vládní opatření na podporu zaměstnanosti

Vláda na svém zasedání 19. března 2020 schválila první dvě opatření na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců i živnostníků postižených důsledky epidemie COVID-19. Jde o ošetřovné a tzv. program Antivirus – kompenzaci mzdových nákladů zaměstnanců.…