Zpět na výpis

Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek Soudního dvora EU ve věci Vega International. Očekává se, že začátkem příštího roku na tyto pokyny naváže i česká finanční správa a vydá k tomuto tématu svou Informaci.

Nejčastěji se při prodeji pohonných hmot na palivové karty využívá obchodní model tzv. buy/sell: provozovatel vozidla při tankování pohonných hmot pořizuje palivo od provozovatele čerpací stanice jménem a na účet poskytovatele palivové karty. Celkem jsou tedy součástí obchodu tři strany – provozovatel čerpací stanice, vydavatel karty a provozovatel vozidla. Fyzicky odebírá pohonné hmoty od provozovatele čerpací stanice přímo provozovatel vozidla.

Výbor pro DPH potvrdil, že činnost vydavatelů palivových karet lze obecně považovat za osvobozenou finanční službu. Vydavatelé palivových karet však mohou při správném nastavení struktury vystupovat v pozici odběratele a prodávajícího pohonných hmot. Pokyny konkrétně uvádějí podmínky, při jejichž splnění se tankování posuzuje jako dvě navazující dodání zboží (pohonných hmot) – provozovatel čerpací stanice dodává vydavateli karty a vydavatel karty dodává provozovateli vozidla, tj. de facto situace, kdy je zachována stávající správní praxe u nás. Jedná se o následující základní podmínky: 

  • Právní vlastnictví k pohonným hmotám je převedeno na vydavatele palivových karet. 
  • Dodávky PHM vydavateli palivových karet a provozovateli vozidla jsou stejné. 
  • Mezi vydavatelem palivové karty a jejím držitelem existuje písemná smlouva. 

Budeme sledovat, v jakém rozsahu bude česká finanční správa pokyny Výboru pro DPH implementovat. Finanční správa slibuje, že pokud by se změnila správní praxe, umožní po nějakou dobu postupovat dle současného stavu.