Zpět na výpis

Women on Boards: kvóty ke zvýšení genderové vyváženosti ve společnostech

Po téměř desetileté diskuzi se na evropské půdě podařilo dosáhnout předběžné politické dohody na návrhu směrnice, která má podpořit vyváženější genderové zastoupení v orgánech společností.

Cílem navrhované směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v orgánech společností, také nazývané „Women on Boards“ (Ženy ve vedení), je zavést transparentní postupy při volbě členů orgánů společností, a zvýšit tak obsazení nedostatečně zastoupeného pohlaví v orgánech společností se sídlem v některém z evropských členských států, které jsou v těchto zemích veřejně obchodovatelné (tzv. kótované společnosti). Směrnice by se neměla vztahovat na malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci. Dotčené společnosti by pak měly do 30. června 2026 dosáhnout stavu, kdy nejméně 40 % pozic členů orgánů bez výkonných pravomocí, tj. nevýkonných funkcí ve správních či dozorčích radách, nebo 33 % všech pozic řídících orgánů bude obsazeno ženami.  

Při zavádění nových postupů pro nábor členů orgánů by společnosti měly zajistit, že nebude docházet k automatickému zvýhodňování jednoho pohlaví na úkor kvalifikace a že ta zůstane klíčovým kritériem. V případech, kdy však budou o určitou pozici usilovat dva stejně kvalifikovaní uchazeči, by měl dostat přednost kandidát nedostatečně zastoupeného pohlaví. Výběrová řízení by pak měla být co nejvíce transparentní. Neúspěšný uchazeč by měl mít možnost požadovat informace o průběhu výběrového řízení, tj. sdělení kvalifikačních kritérií, podle kterých výběr proběhl, objektivní srovnávací hodnocení kandidátů a případně také konkrétní úvahy společnosti, které vedly k výběru uchazeče druhého pohlaví.

Dotčené společnosti budou mít podle návrhu povinnost jednou ročně poskytovat příslušným orgánům informace o zastoupení žen a mužů ve svých orgánech, a pokud cíle směrnice nesplní, informaci o tom, jak jich plánují dosáhnout. Informace by rovněž měly zveřejnit na svých internetových stránkách.

Konkrétní podoba případných sankcí za nesplnění těchto cílů by měla být ponechána zákonodárcům jednotlivých států EU. Sankce mohou zahrnovat pokuty nebo zneplatnění volby členů příslušných orgánů společnosti.

Návrh směrnice musí ještě schválit Evropský parlament a členové Rady EU. Následně směrnice vstoupí v účinnost a členským státům poběží dvouletá lhůta k její implementaci.