Zpět na výpis

Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.

Nově od 1. ledna 2021 probíhá zahájení daňové kontroly korespondenčně – správce daně vydá oznámení o zahájení daňové kontroly a doručí ho zpravidla do datové schránky. Odpadá tak předběžné avízo e-mailem či telefonicky a domluva ústního jednání, na kterém bude kontrola zahájena. Daňoví poplatníci tak ztrácejí možnost pokusit se situaci na poslední chvíli napravit a odklidit kostlivce schované v pomyslné daňové skříni. Dosavadní praxe však ukazuje, že přinejmenším některé finanční úřady i nadále avizují zahájení daňové kontroly telefonicky, než pošlou formální zahájení do datové schránky. Zahájení daňové kontroly musí i nadále přímo navazovat na faktickou kontrolní činnost správce daně, který by měl bezprostředně začít prověřovat. Tímto okamžikem je přerušena lhůta pro stanovení daně a začíná běžet lhůta nová. V případě ryze formálního zahájení kontroly by k přerušení lhůty došlo až od okamžiku skutečného zahájení kontrolní činnosti. 

Korespondenčně probíhá také ukončení daňové kontroly. Odpadá tím projednání zprávy o kontrole a diskuze, zda daňový subjekt se závěry kontroly souhlasí a zda může podpis závěrečné zprávy odepřít. Dřívější postup v podobě osobního projednání zprávy o daňové kontrole nově nahrazuje doručení oznámení o ukončení daňové kontroly, jehož obligatorní součástí je zpráva o daňové kontrole. Při stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly nově může dojít ke sloučení okamžiku ukončení daňové kontroly se samotným vyměřením nebo doměřením daně. Součástí oznámení o ukončení daňové kontroly pak rovněž může být (dodatečný) platební výměr.  

Finanční správa si od výše uvedených změn v oblasti zahájení a ukončení daňové kontroly slibuje zejména zjednodušení procesu daňové kontroly. Odborná veřejnost už před přijetím novely daňového řádu upozorňovala na skutečnost, že mezní situace nejsou dostatečně řešeny a řada z nich bude mít soudní dohru. V praxi správce daně zejména získává na svou stranu moment překvapení. Daňové subjekty už nebudou dopředu vědět, že kontrola bude zahájena či ukončena a nebudou moct na poslední chvíli reagovat – podat dodatečná daňová přiznání či doložit poslední důkazní prostředky a argumenty.