Zpět na výpis

Aktuality k daňovým povinnostem poskytovatelů přepravních služeb

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, která shrnuje daňové povinnosti z pohledu DPH, daně z příjmů fyzických osob a daně silniční u subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společností (např. Uber, Bolt nebo Liftago). Účinnost je od 1. ledna 2023.

Nová Informace nahrazuje stanovisko GFŘ z roku 2017. Koncepčně nepřináší žádnou změnu, pouze zohledňuje současný legislativní vývoj. Shrnujeme postup z pohledu jednotlivých daní v jejich aktuálním znění:


Daň z přidané hodnoty

Poskytování přepravy osob, která je sjednána prostřednictvím mobilní aplikace, je považováno za ekonomickou činnost. Poskytovatel přepravy osob je proto osobou povinnou k dani. To platí i v případě, že nevlastní příslušné živnostenské oprávnění. Dosáhne-li obratu 2 miliony Kč za 12 kalendářních měsíců, musí se tudíž zaregistrovat k DPH. 

Službu přístupu k mobilní aplikaci v praxi nejčastěji poskytuje osoba neusazená v tuzemsku. Jestliže je příjemce služby (tj. poskytovatel přepravy osob) plátcem DPH, má povinnost přiznat ze služby přijaté z EU nebo ze třetí země DPH na výstupu a zároveň má při splnění zákonných podmínek možnost uplatnit nárok na odpočet. Pokud však není registrován k DPH jako plátce, vznikne mu povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. V takovém případě bude z přijaté služby odvádět DPH na výstupu, avšak nebude oprávněn uplatnit DPH na vstupu.

Zahraniční provozovatelé mobilních aplikací by měli výše uvedené zohlednit při vystavování faktur k poplatkům za užívání aplikací a fakturovat bez DPH, neboť místo plnění služby bude v ČR a DPH bude povinen odvést odběratel.


Daň z příjmů fyzických osob

Pro poskytovatele –⁠ fyzickou osobu představuje příjem z přepravních služeb příjem z podnikání. Poskytovatel se může rozhodnout, zda náklady uplatní ve skutečné výši či formou paušálu. Pokud vlastní příslušné živnostenské oprávnění, dosahují paušální výdaje 60 % z příjmů. Nevlastní-li živnostenské oprávnění, přestože tuto povinnost má, paušální výdaje uplatní pouze do výše 40 % z příjmů. Splní-li poskytovatel zákonné podmínky, může vstoupit do režimu paušální daně.


Silniční daň

Od zdaňovacího období 2022 se na osobní automobily a jejich přípojná vozidla nevztahuje silniční daň. Proto subjektům, které poskytují přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace, nevznikají žádné povinnosti na této dani.
Všem poskytovatelům doporučujeme postupovat dle nové Informace GFŘ a provozovatelům mobilních aplikací, aby si ověřili, zda uplatňují na poplatky za užívání aplikací správný režim DPH.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás