Aktuální vývoj zeleného financování

Přestože Česká republika není evropskou hnací silou v oblasti zelených investic a udržitelného financování, připravují se finanční instituce v čele s velkými bankami intenzivně na příchod nové regulace. Následující roky tak budou kromě zvyšování transparentnosti věnovat zejména přenastavení interních procesů a skladby portfolia.

Průzkum uskutečněný KPMG v prvním čtvrtletí roku 2021 mezi velkými i menšími bankami působícími na českém trhu ukázal, že především velcí hráči kladou na diverzitu a investice do zelených projektů stále větší důraz. Je tak vidět, že investiční trendy a regulatorní prostředí plní svůj účel. V rámci regulace k tomu značně přispívá nařízení SFDR prosazující větší transparentnost a nařízení o taxonomii, které určuje, jaké investice se budou považovat za environmentally friendly

V současné době už příslušné finanční instituce mají povinnost zveřejňovat informace týkající se transparentnosti v kontextu udržitelnosti a souvisejících rizik, především obecné politiky, zásad odměňování a začleňování rizik týkajících se udržitelnosti. Přístup České národní banky ke zveřejňování informací, zejména v souvislosti se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, je prozatím spíše extenzivní, proto v souladu s best practice doporučujeme zveřejňovat tyto informace nejen ve statutu, nýbrž také ve sdělení klíčových informací. 

V další fázi se finanční instituce musí připravit na zveřejnění informací na úrovni jednotlivých finančních produktů, které budou podrobně upraveny v regulačních technických standardech (RTS). Stále se počítá s tím, že přepracované znění RTS nabude účinnosti k 1. lednu 2022.  

Další krok směrem ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jeho změně můžeme zaznamenat také v souvislosti s nařízením o taxonomii. Evropská komise přijetím prováděcího aktu týkajícího se taxonomie EU upřesňuje, jaké činnosti a ekonomické aktivity podstatným způsobem přispějí k naplnění environmentálních cílů. I tento prováděcí předpis má nabýt účinnosti k 1. lednu 2022. 

V souvislosti se zelenými investicemi se nabízí otázka, kdy a v jaké míře budou tyto investice zvýhodňovány, ať už na úrovni zákonů nebo bankami při scoringu společností před poskytnutím bankovního financování. Na druhou stranu se však také ozývají hlasy, zda je takové zvýhodňování z ekonomického hlediska vhodné. V následujících měsících lze očekávat podrobné diskuse k těmto tématům. Uvidíme, jakým směrem a tempem se zelené finance budou dále ubírat.   

Sdílet článek