Benefitní karta je ve smyslu zákona o DPH poukaz

Komora daňových poradců se na Koordinačním výboru shodla s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) na režimu DPH u benefitních karet. Benefitní karta umožňuje držiteli při předložení získat předem definovaná plnění od předem stanovených poskytovatelů, avšak konkrétní plnění a jejich dodavatele si vybírá sám držitel karty.

Ve většině případů představují benefitní karty nepeněžní složku odměny pro zaměstnance. Zaměstnanci je po jejich předložení umožněn např. vstup do vybraných sportovišť.   

Zástupci Komory vybrali k posouzení tři modelové situace:  

  • Benefitní karta je určena k získání pouze jednoho typu plnění.  
  • Benefitní karta slouží jako prostředek k platbě.  
  • Benefitní karta představuje právo čerpat plnění od jednotlivých poskytovatelů. 

GFŘ se ztotožňuje s názorem Komory a považuje benefitní karty za poukaz ve smyslu § 15 zákona o DPH, i když se nejedná o listinnou (papírovou) formu poukazu. 

V situacích, kdy je možné získat pouze jeden typ plnění, půjde o jednoúčelový poukaz. V případě, že bude možné prostřednictvím karty čerpat více typů plnění, se bude jednat o víceúčelový poukaz. Zároveň platí, že vydání benefitní karty držiteli a související úplata plátci karty nepředstavuje finanční službu. 

Upozorňujeme, že tento příspěvek Koordinačního výboru se nezabývá DPH u palivových, tankovacích nebo platebních karet. Proto vůbec nekomentuje nedávný rozsudek Soudního dvora EU C-235/18 (Vega International).  

Sdílet článek