BEPS 2.0: Posun i komplikace

V přípravě nových pravidel pro zdanění digitální ekonomiky, tzv. BEPS 2.0, došlo k posunu. Předběžná shoda panuje u prvního pilíře, který definuje nové právo zdanit příjmy ve státě prodeje i v případě, že prodávající nemá v daném státě fyzickou přítomnost. Komplikací je ale požadavek USA, aby nově dohodnutý postup fungoval pouze v režimu tzv. „safe harbour“. S tím nesouhlasí většina ostatních států. To může ohrozit plánované dokončení projektu do konce roku 2020.

V prosincovém vydání jsme informovali o návrhu OECD BEPS 2.0, který má změnit dosavadní pravidla pro zdaňování příjmů založených na fyzické přítomnosti (tzv. první pilíř). Dále se plánuje zavést minimální daň pro nadnárodní skupiny (tzv. druhý pilíř).  

Zdanitelné příjmy budou zemi prodeje přisouzeny ve třech částkách (A, B a C). Částky zohlední dosavadní principy alokace zisku na základě fyzické přítomnosti. Nově definovaná částka A ale umožní zdanit zisk realizovaný zahraniční společností i v případě, že nemá v zemi prodeje fyzickou přítomnost, která by k realizaci příjmů z prodeje přispívala. Do určité míry tak může tento princip nahradit digitální daň, kterou v poslední době mnoho států zavádí. Pravidla obsažená v prvním pilíři by se však nevztahovala pouze na příjmy z digitálních služeb, na které je zaměřena digitální daň (příjmy z umísťování cílené reklamy, příjmy ze zprostředkování prostřednictvím mnohostranných digitálních platforem a příjmy z prodejů uživatelských dat), ale i na příjmy z prodejů zboží a služeb realizovaných přímo v daném státě. Na rozdíl od principu digitální daně, která zpravidla daní celý příjem, by nová pravidla obsažená v prvním pilíři umožnovala zdanit pouze zisk alokovaný v zemi prodeje stanovený na základě pravidel definovaných v prvním pilíři. Pravidla prvního pilíře by se také měla vztahovat pouze na subjekty ze skupin s obratem přesahujícím 750 milionů eur. Tento posun v oblasti prvního pilíře podpořili ministři financí a guvernéři národních bank na summitu G20 v Saudské Arábii.

Velkým otazníkem zůstává pozice USA. Už v prosinci 2019 navrhly transformovat první pilíř na tzv. „safe harbour“, což by společnostem umožnilo vybrat si, zda chtějí vstoupit do prvního pilíře, nebo zachovat současná pravidla převodních cen (model „safe harbour“ nemá vliv na druhý pilíř). Podle představitelů OECD jsou však Spojené státy v prosazování tohoto názoru osamoceny. Z tohoto důvodu OECD ve své zprávě uvádí, že ačkoli je připravená tento návrh zvážit, neučiní tak před dokončením původně plánované podoby prvního pilíře. To by mělo být v červenci, což představuje značné zpoždění oproti původnímu termínu na konci ledna. 

Není vůbec jisté, zda se povede dokončit BEPS 2.0 do konce roku 2020, jak se dosud avizovalo, a to i na zmiňovaném summitu G20. To může ovlivnit státy při úvahách o zavádění jednostranných digitálních daní, nebo pokud je již zavedené mají, o jejich zrušení. Rozhodnutí podmiňují dosažením dohody na úrovni OECD. 

Sdílet článek