Pravidla pro mezinárodní zdanění se možná změní už od roku 2023

130 ze 139 zemí sdružených v rámci OECD za účelem implementace závěrů iniciativy BEPS podpořilo ve společném prohlášení nová pravidla pro mezinárodní zdanění nadnárodních společností. Konečná podoba pravidel reagující především na digitalizaci…

BEPS 2.0: Posun i komplikace

V přípravě nových pravidel pro zdanění digitální ekonomiky, tzv. BEPS 2.0, došlo k posunu. Předběžná shoda panuje u prvního pilíře, který definuje nové právo zdanit příjmy ve státě prodeje i v případě, že prodávající nemá v daném státě fyzickou…

BEPS 2.0: Revoluce v mezinárodním zdanění na obzoru

Sekretariát OECD na základě iniciativy proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS) zveřejnil dokument, který představuje nový návrh jednotného a globálního přístupu ke zdaňování digitální ekonomiky. Tzv. BEPS 2.0 přichází s novým způsobem…

Nový pokyn D-34 a překlad směrnice TP

Finanční správa sjednocuje postupy při stanovení základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky v přeshraničních i tuzemských transakcích.

MLI vstupuje v platnost

Dne 1. července 2018 vstoupí v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „MLI“). Tímto dnem uplyne lhůta tří měsíců od konce kalendářního…

OECD vydala zprávu s výsledky přezkumu v rámci BEPS

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uveřejnila aktualizovanou zprávu o výsledcích přezkumu zaměřeného na preferenční daňové režimy. Ten proběhl v rámci platformy Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) v souvislosti s akčním plánem…

Směrnice OECD o převodních cenách 2017

Dne 10. července 2017 byla zveřejněna dlouho očekávaná novelizace směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy pro rok 2017. Nové vydání o 612 stranách nahrazuje směrnici…

OECD zveřejnila návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Výbor pro fiskální záležitosti OECD vydal návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ten nyní čeká na schválení tímto výborem a poté Radou OECD. Významné části této aktualizace již byly schváleny a zveřejněny jako součást akčního…