Ze světa
5. 6. 2018

OECD vydala zprávu s výsledky přezkumu v rámci BEPS

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uveřejnila aktualizovanou zprávu o výsledcích přezkumu zaměřeného na preferenční daňové režimy. Ten proběhl v rámci platformy Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) v souvislosti s akčním plánem 5 v rámci BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Luděk Vacík
Aneta Macháčková

Vlády jednotlivých států nadále přijímají legislativní opatření, aby jejich preferenční daňové režimy byly v souladu s akčním plánem BEPS, zejména s bodem 5, který souvisí s efektivnějším bojem proti škodlivým daňovým praktikám (Harmful Tax Practices). Výsledky svého přezkumu některých daňově preferenčních režimů FHTP publikovalo:

  • Konstatovalo, že v Litvě, Lucembursku, Singapuru a na Slovensku byly navrženy nové režimy, které jsou v souladu se standardy FHTP, to znamená, že splňují všechny požadavky na transparentnost, výměnu informací, zaměřují se na skutečné aktivity a celkově proto nebyly z hlediska daňové konkurence shledány škodlivými.
  • Další čtyři preferenční daňové režimy byly zrušeny nebo pozměněny, tak aby byla jejich škodlivost odstraněna. Konkrétně se jednalo o režimy ve státech – Chile, Malajsie, Turecko a Uruguay.
  • Poslední tři režimy se nachází mimo oblast působnosti FHTP, protože se buď netýkají zdanění obchodní činnosti, nebo se nejedná o přeshraniční aktivity, proto v rámci BEPS akčního plánu 5 nepředstavují žádné riziko. Jedná se o režim v Keni a dva režimy ve Vietnamu.

Na základě této poslední aktualizace identifikovalo FHTP jedenáct nových preferenčních režimů, čímž se zvýšil jejich celkový počet na 175 ve více než 50 jurisdikcích. Z toho 31 režimů bylo změněno a u 81 režimů legislativní změny probíhají a teprve budou završeny. Dalších 47 režimů nepředstavuje dle BEPS riziko, 12 režimů je v současné době přezkoumáváno a 4 režimy ze tří zemí (Jordánsko, Francie a Turecko) byly označeny za škodlivé nebo potenciálně škodlivé. Škodlivý daňový postup v případě Francie spočívá ve snížené sazbě pro dlouhodobé kapitálové zisky a zisky z licencí na práva k duševnímu vlastnictví.

Podrobnější informace najdete na interaktivní mapě na stránkách OECD, kde jsou uvedené klíčové ukazatele a výsledky šetření v oblasti mezinárodních daňových záležitostí.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign