Ze světa
17. 8. 2017

Směrnice OECD o převodních cenách 2017

Dne 10. července 2017 byla zveřejněna dlouho očekávaná novelizace směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy pro rok 2017. Nové vydání o 612 stranách nahrazuje směrnici o převodních cenách vydanou v roce 2010. Obsahuje nová pravidla pro aplikaci principu tržního odstupu.

Zdeněk Řehák
Soňa Saidlová

Cílem aktualizované směrnice o převodních cenách pro rok 2017 je zrevidovat a uspořádat dřívější zprávy OECD, které se týkají převodních cen a jiných daňových záležitostí. Směrnice reflektuje výsledky projektu BEPS (projekt zaměřený proti rozmělňování základu daně a přesunu zisků mimo místo jejich vzniku) a zahrnuje revidovaná pravidla pro tzv. safe harbors. V rámci aktualizace byla provedena řada změn v konzistenci textu s cílem připravit ucelenou verzi směrnice OECD o převodních cenách.

Hlavní změny nové směrnice o převodních cenách pro rok 2017 se týkají následujících oblastí:

  • Nehmotný majetek (nově definované kategorie, funkce, rizika a tzv. analýza DEMPE);
  • Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou;
  • Dokumentace převodních cen (třístupňový systém, tj. Master File, lokální dokumentace a výkaznictví dle jednotlivých zemí);
  • Aplikace principu tržního odstupu;
  • Faktory srovnatelnosti v oblasti převodních cen zahrnující lokální úspory, pracovní kolektivy a synergie nadnárodních skupin;
  • Smlouvy o podílení se na nákladech a jejich očekávané přínosy.

OECD vyvíjí soustavnou činnost v oblasti převodních cen a zaměřuje se při tom na zdokonalení pravidel ve všech nezbytných oblastech, např. obtížně ocenitelná nehmotná aktiva a transakční metoda čistého rozpětí. Mimoto identifikuje nové oblasti, kterými je potřeba se zabývat. Z tohoto důvodu lze očekávat vydání dalších pravidel.

Česká republika reflektuje doporučení OECD v oblasti tržních cen v pokynech zveřejněných ministerstvem financí. Očekává se, že i tyto pokyny budou aktualizovány v souvislosti se zveřejněním směrnice o převodních cenách pro rok 2017.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign