Ze světa
17. 8. 2017

OECD zveřejnila návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Výbor pro fiskální záležitosti OECD vydal návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ten nyní čeká na schválení tímto výborem a poté Radou OECD. Významné části této aktualizace již byly schváleny a zveřejněny jako součást akčního plánu BEPS. Zveřejněný návrh nemusí nutně odrážet konečné názory OECD a jeho členských států, protože ke schválení bude předložen až během druhé poloviny roku 2017.

Luděk Vacík
Barbara Vitíková

OECD v tuto chvíli vyzývá odbornou veřejnost k předkládání komentářů týkajících se pouze těch oblastí aktualizace, které nebyly součástí akčního plánu BEPS. Tři se týkají změny v Komentáři ke Smlouvě, pouze jedna zasahuje přímo do textu smlouvy.

Dvě změny Komentářů ke Smlouvě jsou navrhovány u článku 4 upravujícího určení rezidence poplatníka fyzické osoby (upřesnění pojmu „mít stálý byt“ a pojmu „obvyklý pobyt“). Třetí je doplnění v komentáři k článku 5. Upřesňuje se, že registrace pro účely daně z přidané hodnoty nebo jiné obratové daně je irelevantní při uplatňování a výkladu definice stálé provozovny. Jedinou změnou v textu smlouvy je vypuštění slov v závorce „(jiná než osobní společnost)“ v článku číslo 10 Dividendy s odkazem na společnost přijímající dividendy. Tato změna navazuje na upřesnění článku 1 Smlouvy ve vztahu k transparentním entitám.

Komentáře k výše uvedeným změnám lze zasílat do 10. srpna 2017 na adresu taxtreaties@oecd.org.

Na závěr připomínáme, že součástí aktualizace v roce 2017 bude řada změn a dodatků, které byly dříve schváleny v rámci akčního plánu BEPS. Především to je neutralizace dopadů hybridních nesrovnalostí, vyhýbání se vzniku stálé provozovny a vzájemná dohoda či arbitráž.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign