Ze světa
5. 9. 2018

Brexit: Jaké bude uspořádání bez dohody?

V půlce července vydala britská vláda více než stostránkový dokument nazvaný Budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Informuje v něm, jak by měly vypadat nejen ekonomické vztahy s EU, ale i např. vztahy v oblasti bezpečnosti, přeshraniční spolupráce či institucionálního uspořádání. Navzdory tomu v druhé polovině srpna přichází se sérií nových dokumentů, které mají veřejnost připravit na situaci, kdy Británie opustí EU, aniž by došlo k ujednání dohody.

Tomáš Havel
Lucie Leopoldová

První dokumenty týkající se uspořádání bez dohody představil britský ministr pro Brexit Dominic Raab 23. srpna a do konce září jich plánuje zveřejnit přibližně osmdesát. Několik dokumentů je věnovaných i DPH, obchodování s EU či celní klasifikaci zboží. Scénář, kdy Británie vystoupí z EU, aniž by uzavřela dohodu, je sice nepravděpodobný, nicméně je povinností zodpovědné vlády připravit se na všechny možné situace, tedy i na Brexit bez dohody, píše se v úvodu. 

V materiálu zabývajícím se DPH britská vláda uvádí, že pro většinu firem se pravidla pro DPH nezmění. Británie bude i nadále aplikovat stávající systém DPH a cílem vlády bude ho co nejvíce zachovat v podobě, v jaké funguje dnes. Měnit se nechystá ani klasifikaci kódů zboží dle celního sazebníku.

V souvislosti s dovozem zboží do Británie vláda plánuje odloženou povinnost pro úhradu daně. V praxi by to znamenalo, že britští dovozci registrovaní jako plátci DPH budou moci vykázat a uhradit dovozní daň až v rámci přiznání DPH, nikoliv v okamžiku, kdy zboží dorazí k britské hranici. To by mělo fungovat jak pro dovozy z EU, tak ze zemí mimo EU. 

Dokument také upozorňuje, že osvobození zásilek nepatrné hodnoty se již na zboží z EU nebude vztahovat. Veškeré zboží zaslané v balíku z EU tak začne podléhat DPH. DPH u zboží v hodnotě do 135 liber včetně bude odvádět zahraniční dodavatel, kterému zároveň vznikne povinnost se v Británii registrovat. U zboží přesahující hodnotu 135 liber bude DPH vybírána od britských příjemců, tak jako to funguje doposud u zásilek z mimoevropských zemí.

Vládní experti připojili i několik praktických rad, na které by firmy dovážející z EU nebo vyvážející zboží do EU měly pamatovat v případě, že by došlo na Brexit bez dohody:

  • Zaregistrovat si britské EORI číslo.
  • Ujistit se, že smlouvy s obchodními partnery a dohodnuté podmínky INCOTERMS odráží skutečnost, že nově vystupují jako dovozce či vývozce.
  • Zvážit, zda se vyplatí najmout si celního agenta, dopravce či poskytovatele logistických služeb, kteří by zajistili veškerou související administrativu.
  • Ověřit, zda je pro dovoz či vývoz daného zboží vyžadována licence.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign