Zpět na výpis

Česko opět prodloužilo dočasnou ochranu a rozšířilo pobytové tituly pro žadatele na Ukrajině

Ministerstvo vnitra spustilo systém pro prodlužování dočasné ochrany. Ukrajinským uprchlíkům umožní prodloužit jejich pobyt až do 31. března 2025. Začátkem roku se také významně rozšířil výčet pobytových titulů, o které lze žádat na českých zastupitelských úřadech na Ukrajině. Změna potěší i české zaměstnavatele – uvolňují se zejména dřívější restrikce platné pro pobytové karty s pracovním povolením.

Prodlužování dočasné ochrany

Obdobně jako minulý rok se i letos platnost dočasné ochrany prodlužuje ve dvou krocích. Nejprve je potřeba provést registraci cizince přes portál ministerstva vnitra. Tím se dočasná ochrana automaticky prodlouží do 30. září 2024, i když je na vízovém štítku vyznačena platnost pouze do 31. března 2024. Je proto vhodné, aby cizinci u sebe vždy měli potvrzení o registraci, které je možné přes portál vygenerovat. Nejzazší termín pro provedení tohoto kroku je do 15. března 2024. Lhůta je tak kratší než loni.

Následně je potřeba při osobní návštěvě na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra získat nový vízový štítek, který prodlouží platnost dočasné ochrany až do 31. března 2025. Na jeho výdej je nutné se objednat. Cizinec je povinen předložit platný cestovní doklad a doklad o ubytování. 

Zaměstnavatelé cizinců nesmí zapomenout na povinnost obě prodloužení dočasné ochrany oznámit příslušné pobočce Úřadu práce ČR.


Rozšíření agendy pobytů a víz na zastupitelských úřadech na Ukrajině

Od 1. ledna 2024
je na konzulátu ve Lvově a velvyslanectví v Kyjevě možné žádat o další typy pobytů a víz. Co se týče pobytových povolení opravňujících cizince k výkonu práce, lze kromě modré karty, tj. oprávnění pro vysoce kvalifikované pracovníky, nově žádat také o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance a klasickou zaměstnaneckou kartu. Odpadá také podmínka, aby cizinec byl držitelem dočasné či mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU nebo o ni alespoň zažádal. Žádost ale nemůže podat cizinec, kterému byla udělena dočasná nebo mezinárodní ochrana v Česku. U zaměstnanecké karty je navíc nutné, aby žadatel byl účastníkem jednoho z tzv. vládních programů ekonomické migrace. Pro zařazení do programu je nutné splnit několik podmínek – žadatelé pobývající na Ukrajině musí například prokázat, že smějí ze země legálně vycestovat.

Rozšířil se také výčet víz, o které lze letos žádat, například o mimořádné pracovní vízum. Žádat o něj mohou jen osoby pobývající na Ukrajině a oprávněné zemi opustit.


Roční kvóta pro přijímání žádostí

Pro všechny žádosti podávané na Ukrajině, které jsou zařazeny do vládních programů, platí roční kvóty (500 žádostí v programech Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál v Kyjevě i Lvově, v programu Kvalifikovaný zaměstnanec 11 000 ve Lvově a 1 100 v Kyjevě, 1 500 mimořádných pracovních víz ve Lvově). 

Počty žádostí jsou rovnoměrně rozděleny do celého roku, zastupitelské úřady tedy nejsou v jednotlivých měsících povinny přijmout více žádostí, než mají stanoveno.