ČR implementuje MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění

Česká republika patří ke státům, které letos uložily v Paříži svou ratifikační listinu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. Multilateral Instrument, zkráceně MLI). Postupně implementuje přijaté principy do 52 smluv o zamezení dvojího zdanění s příslušnými státy, které MLI také ratifikovaly.

MLI je hromadný instrument, jehož standardy se následně promítají do bilaterálně uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění mezi státy, které se k tomuto instrumentu přihlásily. 

Česká republika zvolila přístup, kdy přijala pouze minimální standardy, a to pravidlo proti zneužívání bilaterálních daňových smluv (Principal Purpose Test) a pravidlo pro efektivnější řešení sporů dohodou (Dispute Resolution).  

Přijaté principy Česká republika postupně implementuje do 52 smluv. Úpravy příslušných smluv ministerstvo financí publikuje formou „Sdělení ke Smlouvě“ ve svém Finančním zpravodaji. V současné době byly zveřejněny úpravy vyplývající z MLI implementované do smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Polskem, Rakouskem, Lotyšskem, Srbskem a Černou Horou, Litvou, Japonskem, Austrálií, Kanadou, Slovenskou republikou, Irskem a Maltou. 

Sdílet článek