Daň z mimořádných zisků zná své obrysy

Vláda zveřejnila pracovní materiál k dani z mimořádných zisků (tzv. windfall tax), který sloužil pro její jednání s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Ministerstvo financí pak bude z těchto podkladů vycházet při zpracování návrhu zákona. Materiál navrhuje zdanit mimořádné zisky v energetickém sektoru, v bankovnictví a případně ve výrobě a distribuci pohonných hmot. Mimořádný zisk se stanoví jako rozdíl mezi daňovým základem běžného roku a průměrným daňovým základem za předcházející pětileté období a bude podléhat dodatečné dani ve výši 40 %, 50 % nebo 60 %.

Zveřejněný materiál je ekonomickým základem pro diskuzi ohledně zavedení daně v situaci prudkého nárůstu cen energií a inflace celkově, kdy je vláda nucena kompenzovat vysoké ceny energií a zároveň konsolidovat veřejné rozpočty. Hlavními kritérii pro výběr sektorů je především nárůst ziskovosti v souvislosti s externím šokem, nízká pravděpodobnost přesunu daňové zátěže na konečného spotřebitele nebo malý zájem státu na automatickém růstu investiční aktivity v sektoru.  

Z výše uvedených důvodů jsou pravděpodobnými obory pro zavedení daně z mimořádných zisků energetický sektor, bankovnictví a případně i výroba a distribuce pohonných hmot. Z předběžných informací ministra financí vyplývá, že daň by se v případě energetického sektoru měla vztahovat na výrobce elektrické energie, samotný materiál však tuto skutečnost neuvádí. Stejně tak by se v sektoru výroby a distribuce pohonných hmot neměla vztahovat na prodej pohonných hmot konečným spotřebitelům. Vzhledem k tomu, že jsou tyto činnosti vykonávány v rámci jedné právnické osoby nebo skupiny, je možné, že se tyto skutečnosti zohlední při konstrukci samotné daně. 

Základem daně by byl rozdíl mezi daňovým základem běžného roku a normálním ziskem stanoveným jako průměr za posledních pět zdaňovacích období. Základ daně by podléhal 40%, 50% nebo 60% sazbě daně. 

Materiál připouští, že retroaktivní zavedení daně by bylo problematické. Můžeme proto očekávat, že v případě zavedení bude daň účinná až po zakončení celého legislativního procesu, tedy od roku 2023. Konečná podoba daně a její realizace ale budou ještě předmětem dalších jednání.

O dalším vývoji tohoto návrhu vás budeme informovat. 

 

Sdílet článek