Daň z nabytí nemovitých věcí – platit, či neplatit?

Legislativním procesem právě prochází návrh zákona, který by měl zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Ministerstvo financí očekávalo hladký průběh schvalování a počítalo, že zákon vstoupí v platnost do konce roku 2020. S tímto předpokladem také koncipovalo v červnu 2020 mimořádné opatření. V srpnu však Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Byť se pozměňovací návrhy netýkají přímo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, může dojít k neplánovanému posunu ve schválení zákona s nechtěnými konsekvencemi pro daňové poplatníky. Jak je to tedy aktuálně s povinností podat daňové přiznání a zaplatit daň?

Návrh zákona počítá se zpětnou účinností. Dani z nabytí nemovitých věcí by neměla podléhat ta nabytí, u nichž byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později (respektive jde o nabytí nemovitých věcí s povinností podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od 31. března 2020 včetně). 

V praxi se nyní často setkáváme s dotazy, zda daň z aktuálně proběhlých nabytí platit či nikoliv. Prozatím zní naše odpověď „neplatit“, a to na základě rozhodnutí ministryně financí z 10. června 2020 zveřejněného ve Finančním zpravodaji 9/2020. To daňovým subjektům, které mají povinnost podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v období od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020 (tj. provedení vkladu vlastnického práva v období od 1. prosince 2019 do 31. srpna 2020) promíjí pokutu za pozdní podání daňového přiznání i úroky z prodlení, pokud k podání daňového přiznání a zároveň zaplacení daně dojde nejpozději 31. prosince 2020. Ministerstvo financí předpokládá, že do té doby bude schválen výše uvedený návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a tedy že poplatníci nakonec nebudou muset daňové přiznání podávat a daň platit vůbec. 

Pokud tedy poplatník nabyl nemovitou věc, u níž byl vklad vlastnického práva zapsán do katastru nemovitostí v období od 1. prosince 2019 do 31. srpna 2020, daňové přiznání zatím nemusí podávat a ani platit daň. Může vyčkat, zda bude zrušení daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 schváleno. Pokud by k tomu nedošlo, bude třeba nejpozději 31. prosince 2020 daňové přiznání podat a daň zaplatit. Ve chvíli, kdy by návrh zákona na zrušení daně nabyl platnosti v budoucnu, a zůstala by zachována zpětná účinnost, vznikl by poplatníkům z titulu zaplacené daně vratitelný přeplatek. 

Na nabytí nemovitých věcí, u nichž bude vklad vlastnického práva zapsán do katastru nemovitostí v září 2020 a později, se bohužel zmíněné opatření ministerstva financí nevztahuje. V takovém případě by poplatníci měli daňové přiznání v řádné lhůtě podat a daň zaplatit. Pokud kdykoliv v budoucnu vstoupí aktuálně předložený návrh zákona v platnost, vznikne poplatníkům z titulu zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí vratitelný přeplatek. O ten lze požádat příslušného správce daně na základě individuální žádosti. 

Sdílet článek