Daň z vybraných digitálních služeb má jasnější obrysy

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb. Daňová sazba je navržena ve výši 7 %. Zdanění budou podléhat společnosti ze skupin s celosvětovým obratem nad 750 milionů eur, které z vybraných digitálních služeb v Česku generují příjem více než 50 milionů korun.

Daň ve výši 7 % by se měla vztahovat na příjmy z vybraných digitálních služeb poskytnutých za úplatu na území České republiky. Podle návrhu sem bude patřit provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní (internetová stránka nebo mobilní aplikace) nebo prodej dat o uživatelích. Dani by podléhaly společnosti ze skupin s konsolidovaným obratem přesahujícím 750 milionů eur, přičemž tento limit představuje celkový obrat skupiny bez ohledu na to, zda jde o digitální službu nebo ne. Zároveň musí obrat z digitálních služeb dané firmy v ČR přesáhnout 50 milionů korun. Vymezení digitálních služeb v návrhu zákona vychází z připravované evropské směrnice. Zákon by tak dopadl nejen na nadnárodní digitální korporace, ale i na ty společnosti, které splní limit 750 milionů eur jinými aktivitami, přičemž jejich příjem z digitálních služeb z ČR bude přesahovat 50 milionů korun.

Podstatným kritériem pro zdanění příjmu z digitální služby v Česku bude místo registrace IP adresy počítače či mobilního telefonu, nikoliv místo sídla příjemce služby, jemuž je fakturováno. Pokud bude například cílená reklama zhlédnuta z IP adresy s registrací v ČR a následně reklamní služba fakturována zadavateli reklamy v zahraničí, bude podléhat část příjmu za tuto reklamní službu zdanění v ČR. Část příjmu bude záviset na podílu českých osob (IP adres registrovaných v Česku), které reklamu zhlédly. Podobná pravidla budou platit i pro zprostředkování obchodu prostřednictvím víceúčelového rozhraní nebo prodejů dat o uživatelích. Rozhodující bude vždy, zda alespoň jednou osobou, pro kterou byl obchod zprostředkován, je český subjekt, případně zda prodávaná data generovali čeští uživatelé.

Správcem digitální daně má být Specializovaný finanční úřad. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok a daňové přiznání bude nutné podat vždy do konce března následujícího roku. 

Uvedená pravidla budou klást velké nároky na určení, zda společnosti, ať již české nebo zahraničí, dani vůbec podléhají a na postup, jak zajistit data pro splnění této nové daňové povinnosti. Návrh zákona nyní čeká vypořádání připomínek a předložení vládě. 

Sdílet článek