Zpět na výpis

Daňová spolupráce v oblasti kryptoaktiv: Co obsahuje návrh implementačního zákona?

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která implementuje evropskou směrnici o zavedení automatické výměny informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy (tzv. DAC 8). Poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv budou povinni sbírat data o uživatelích služeb a jejich transakcích a následně je poskytnout finanční správě pro výměnu informací v rámci EU.

Definice oznamujícího poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy navazuje na evropské nařízení o trzích s kryptoaktivy a legislativu proti praní špinavých peněz. Primárně se týká poskytovatelů těchto služeb, kteří mají příslušné oprávnění od ČNB. Podle důvodové zprávy se jedná o desítky těchto poskytovatelů působících v České republice. 

Pro účely DAC 8 je kryptoaktivum definováno odkazem na nařízení o trzích s kryptoaktivy, tedy jako „digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru nebo podobné technologie“ s výjimkou digitálních měn centrálních bank a elektronických peněz. Kromě této definice se však za kryptoaktiva pro účely DAC 8 považují i všechna ostatní kryptoktiva, která mohou být použita pro platební a investiční účely, a všechna virtuální aktiva podle legislativy proti praní špinavých peněz. 

Oznamovaný uživatel je definován jako osoba nebo entita, která využívá služby oznamujících poskytovatelů služeb související s kryptoaktivy a je rezidentem státu EU nebo třetí země, která má uzavřenu příslušnou mezinárodní smlouvu s Českou republikou. 

Oznamovaná transakce zahrnuje jakékoliv směnné transakce a převody kryptoaktiv. Směnná transakce znamená výměnu kryptoaktiv za oficiální měnu nebo jiná kryptoaktiva, bez ohledu na hodnotu transakce. Převod kryptoaktiv obnáší přesun kryptoaktiv na účet jiného uživatele nebo mimo sféru dispozice provozovatele včetně převodů na nehostované adresy nebo v rámci oznamovaných maloobchodních transakcí, kdy hodnota převáděného zboží přesahuje 50 000 dolarů.

Oznamující poskytovatel je povinen se zaregistrovat a podávat roční oznámení, které bude obsahovat identifikační údaje poskytovatelů služeb s kryptoaktivy (adresa, IČ, DIČ apod.), údaje o oznamovaném uživateli, název kryptoaktiva, počet transakcí a celkovou sumu obdržených částek a částek zaplacených tímto kryptoaktivem, které uživatel za oznamované období obdržel nebo uhradil. Oznamované informace budou sdíleny mezi finančními správami. Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti může činit až 1 500 000 Kč. Tato výše pokuty by se nově měla použít i při nesplnění povinností v rámci jiných oznamovacích povinností (např. DAC 6). Navrhovaná účinnost je 1. leden 2026. 

Novela také rozšiřuje rozsah automatické výměny informací o daňová stanoviska s přeshraničním prvkem vydaná jednotlivcům (DAC 3). Zároveň navrhuje, aby oznámení přeshraničních uspořádání (DAC 6) zahrnovalo popis relevantních uspořádání a jakékoli další informace, které by mohly pomoci příslušnému úřadu při hodnocení potenciálního daňového rizika.