Zpět na výpis

Daňové priority českého předsednictví Radě EU

V době českého předsednictví se Rada EU bude muset zabývat celou řadou daňových předpisů, které se nacházejí v různých fázích přípravy nebo schvalovacího procesu.

Podle Ministerstva financí budou hlavními daňovými oblastmi, na které se Česká republika zaměří:

  • zjednodušení daňového systému a snížení počtu neopodstatněných daňových výjimek;
  • příprava novely směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny a její přizpůsobení současným klimatickým cílům;
  • zjednodušení a modernizace pravidel v oblasti DPH, aby odpovídaly rozvoji digitalizace a umožnily účinněji bojovat proti daňovým únikům; 
  • nastavení zdanění digitální ekonomiky (Pilíř I OECD) a implementace globální dohody OECD o zdanění nadnárodních společností (Pilíř II OECD) do právního rámce EU;
  • aktualizace evropského seznamu daňově nespolupracujících jurisdikcí.

Z těchto oblastí byla za doby francouzského předsednictví blízko ke schválení směrnice o zavedení 15% minimální daně z příjmů pro nadnárodní společnosti. Přijetí na poslední chvíli zablokovalo Maďarsko, ale očekává se, že vyjednávání k dokončení směrnice bude pokračovat. 

Stejně tak probíhají jednání ohledně novely energetické směrnice. Cílem je zavést novou strukturu daňových sazeb založenou na energetickém obsahu paliv a elektřiny a jejich vlivu na životní prostředí. Zároveň se má rozšířit základ daně zahrnutím více výrobků a odstraněním stávajících osvobození (např. pro petrolej používaný jako palivo v leteckém průmyslu a těžký olej používaný v námořním průmyslu). Současná energetická krize však přijetí této směrnice zkomplikovala, protože řada členských států má obavu z jejího dopadu na zachování konkurenceschopnosti EU nebo z důsledků pro domácnosti. 

Evropská komise zároveň dokončuje přípravu směrnice o zamezení umělého využívání prázdných společností pro daňové účely a směrnice o daňovém zvýhodnění financování kapitálem, jejichž schvalování může být zahájeno již za českého předsednictví.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás