Daně
7. 2. 2019

Daňový balíček 2019 – senátní pozměňovací návrhy ve zkratce

V jaké fázi se nachází legislativní proces daňového balíčku 2019? Koncem roku jej schválila Poslanecká sněmovna, nyní byl na řadě Senát. Ten koncem ledna vrátil návrh zpět Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Několik nejvýznamnějších z nich představujeme.

Petra Němcová
Václav Baňka
Nikoleta Ščasná

Snížení sazeb DPH
Samostatná novela zákona o evidenci tržeb navrhující snížení sazby DPH na 10 % pro vybrané zboží a služby šla teprve do prvního čtení, senátoři proto navrhli začlenit snížení této sazby do daňového balíčku. Konkrétně jde o sazbu DPH na pitnou vodu, stravovací služby a podávaní nealkoholických nápojů, včetně točeného piva, oprav obuvi a oděvů, služeb kadeřníků a domácí péče o děti a vybrané občany. Senátoři by tak chtěli urychlit účinnost daných snížených sazeb. Senát chce také snížit spotřební daň na pivo a stanovit účinnost nižší sazby DPH na teplo již od července letošního roku namísto ledna 2020. 

Posunutí lhůty pro podání elektronického daňového přiznání
Senát také navrhuje změnu pravidel pro podávání daňových přiznání. Tato změna byla již vznesena ve Sněmovně, ale ta ji ve třetím čtení neschválila. Jde o prodloužení lhůty v případě elektronického podání daňového přiznání, a to ze tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období na čtyři (pro tato podání by v případě kalendářního roku tedy platila nově lhůta 1. květen následujícího roku).

Dalším návrhem je zrušit povinnost doručit plnou moc pro zpracování daňového přiznání daňovým poradcem správci daně do konce tříměsíční lhůty pro podání přiznání. Lhůta by se měla automaticky prodloužit, pokud přiznání bude daňovým poradcem zpracováno a podáno do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Senát nepřijal návrh na prodej „neobchodního“ majetku
Někteří senátoři navrhovali zvýšit právní jistotu plátců ohledně prodeje majetku, který není obchodním majetkem. Tento podnět však Senát nepřijal. Konkrétně se navrhovalo doplnit do zákona o DPH ustanovení, dle kterého není ekonomickou činností dodání nebo poskytnutí majetku, pokud tento majetek není obchodním majetkem. Prodej takového majetku není obecně předmětem DPH a nezahrnuje se ani do výpočtu obratu, prodávající totiž obecně ve vztahu k tomuto majetku nevystupuje jako osoba povinná k dani pro účely DPH.

V této věci Soudní dvůr Evropské unie již několikrát judikoval, že předmětem DPH je pouze prodej majetku zařazeného do obchodního majetku, a že se plátce může rozhodnout, který ze svého majetku do obchodního majetku zařadí. Toto ustanovení mělo tedy „jen“ zajistit vyšší právní jistotu, zejména neziskovým subjektům a obcím.  Jak uváděla důvodová zpráva k předloženému návrhu, jde o nikoli nevýznamnou záležitost, která v praxi působí problémy například na úrovni územní samosprávy.

Postoj ministerstva financí
Ministerstvo financí se senátními návrhy nesouhlasí. Snížení sazeb DPH ve vybraných sektorech považuje za nedílnou součást novely zákona o EET, protože má podnikatelům kompenzovat právě náklady na zavedení EET. Ministerstvo nepodporuje ani návrhy změn v pravidlech pro prodloužené lhůty při podávání daňových přiznání.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign