Zpět na výpis

Digitalizace schengenských víz dostala zelenou

Rada Evropské unie přijala 13. listopadu pravidla pro digitalizaci procesů spojených s udělováním krátkodobých neboli schengenských víz. Jaké změny tato novinka přinese?

Jednotná platforma VAP

EU si plně uvědomuje potřebu převést agendu schengenských víz do digitálního prostředí. V současné době jsou žádosti o tato víza stále vyřizovány za využití tištěných dokumentů, kdy výsledkem je vylepení „papírového“ vízového štítku do cestovního dokladu. 

Projekt digitalizace schengenských víz by měl tuto situaci od základů změnit.  Žádosti se budou podávat online prostřednictvím uživatelského přístupu do nové platformy Visa Application Portal (VAP). Žadatelé budou moci v aplikaci spravovat svou žádost, platit vízové poplatky i obdržet konečné vízum. V případě nemožnosti přístupu k internetu nebo jiných zásadních překážek bude moci žadatel podat žádost papírově.  


Online žádost ne bez výjimky

Dnes je až na výjimky nutné, aby se žadatelé osobně dostavili k podání žádosti, a to buď na zastupitelský úřad státu, do něhož mají namířeno, nebo na příslušné vízové centrum. Pouze v ojedinělých případech je možné podat žádost prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb.  

Po zavedení VAP, tedy žádostí online, bude nutná osobní návštěva jen u těch žadatelů, kteří svou žádost budou podávat poprvé, a u těch, kteří mají nové cestovní doklady nebo jejich nahrané biometrické údaje jsou starší 5 let.  


E-víza

Platforma VAP bude rovněž zajišťovat výdej samotných víz již jako víz v digitální podobě, a to ve formě 2-D čárového kódu s kryptografickým podpisem. Tento kód by měl obsahovat jak fotografii žadatele, tak přesně definované informace o jeho osobě, cestovním dokladu nebo i cestovní historii. E-víza by měla snížit bezpečnostní rizika spojená s paděláním, a také zjednodušit a zlevnit celý proces. Online platforma by měla být kalibrována i pro případy, kdy cizinec plánuje návštěvu více zemí EU. Pro takový případ by měla být určena země, která bude za rozhodnutí odpovědna.  


Další kroky

Nařízení obsahující nová pravidla pro digitalizaci schengenských víz vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení ve Věstníku Evropské unie. Pravidla budou platná pro všechny schengenské země i ostatní členské státy EU.  

V následujícím mezidobí bude agentura eu-LISA, která zodpovídá za celý proces digitalizace, nové postupy testovat. Od roku 2026 by pak měla digitalizace víz začít fungovat v praxi. Od roku 2031 by měly být všechny žádosti o víza, včetně podání a rozhodování, zpracovávány digitálně.  

Nastíněný proces by měl primárně usnadnit cestování v rámci Schengenu a snížit administrativní náklady spojené s vízovou politikou EU.