Ze světa
13. 12. 2017

Dodání zboží z EU do konsignačního skladu v Německu nemusí pro dodavatele nutně znamenat povinnost registrace k DPH

Až doposud považovaly německé finanční úřady dodání zboží ze zemí EU do konsignačního skladu v Německu za přemístění vlastního zboží. Dodavatel byl nucen se z tohoto titulu v Německu registrovat k DPH. Ke dni fyzického odebrání zboží z konsignačního skladu pak dodavatel uskutečnil lokální dodání spojené s odvodem německé daně. Z účtované DPH zákazník následně mohl při splnění obecných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně. Nová Informace německého ministerstva financí však tento zaběhnutý postup mění.

Petr Toman
Martin Krapinec

Informace, která upravuje německý zákon o DPH, navazuje na rozhodnutí Spolkového daňového soudu. Ten při svém rozhodnutí nenásledoval popsaný model, ale uvedl, že podstatné je jednak nastavení smlouvy mezi jednotlivými subjekty a dále to, jakým způsobem celá transakce proběhne. Registrace dodavatele k německé DPH tak v mnoha případech nebude vůbec nutná.

Nově by měly německé finanční úřady nahlížet na situaci jako na jednu transakci spočívající v pořízení zboží z jiného členského státu. Soud nicméně uvedl, že již v okamžiku odeslání zboží musí být s určitostí znám zákazník, kterému bude zboží následně dodáno. Jako další podmínku stanovil, že zboží může být v konsignačním skladu uskladněno pouze krátkou dobu, zpravidla po dobu několika dní či týdnů. Tato časová podmínka je poněkud vágní, a proto až praxe ukáže, jaká bude její reálná implementace. Informace spolkového ministerstva financí dále zmiňuje, že zákazník má být usazen v Německu ještě před odesláním zboží. Zvolený způsob dodání přes konsignační sklad vyplývá z jeho iniciativy, a tudíž má ke zboží neomezený přístup. 

Správce daně se v Informaci dále zabýval situací, kdy je zboží odesláno do konsignačního skladu v Německu ze zemí mimo EU. Podle předchozího přístupu docházelo u dovozu do konsignačního skladu k přechodu dispozičního práva ke zboží na zákazníka teprve v okamžiku jeho odebrání z konsignačního skladu, a to i v situaci, kdy byl za vyřízení dovozních formalit odpovědný zákazník. 

Dodavatel měl tak z předmětného dovozu odvést DPH a pouze dodavatel měl také nárok na uplatnění DPH u dovozu. Na základě nového přístupu by měla být situace v praxi posuzována odlišně. Pakliže k přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník dojde ještě před jeho odesláním ze třetí země, přičemž v konkrétní situaci bude dovozní formality zajištovat zákazník, mělo by se jednat pouze o jednu transakci se zbožím, tedy o dovoz zboží. Bude-li však dovozní formality vyřizovat dodavatel, uplatní se stávající postup.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign