Dotace pro velké podniky po roce 2020

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který řídí ministerstvo průmyslu a obchodu, naváže v programovém období 2021–2027 Operační program Konkurenceschopnost (OPK). Ten bude zaměřen především na podporu digitalizace, výzkumu a vývoje, malé a střední podniky a projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jeho alokace činí 7,24 miliard eur.

OPK bude opět rozdělen na několik prioritních os. Kromě technické pomoci a podpory rozvoje podnikání určené pouze pro malé a střední podniky se o dotace mohou ucházet i ty velké. Klíčové by pro ně měly být následující oblasti:

  • Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace – podpora implementace pokročilých technologií a posílení kapacit pro výzkum a vývoj.
  • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství – podpora využití energie z obnovitelných zdrojů, zelené infrastruktury a opatření v rámci energetické účinnosti.
  • Efektivnější nakládání se zdroji – reakce na změny klimatu, programy prevence vůči katastrofám a přechodu k oběhovému hospodářství.
  • Rozvoj digitální infrastruktury – podpora zvyšování digitálního propojení.

Z výše uvedeného se dá usuzovat, že se můžeme těšit na programy podobné těm aktuálním jako např. Potenciál, Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie aj. Z celkové alokace by na výše uvedené priority mělo jít téměř 80 % prostředků. Ve hře tedy opět budou nemalé peníze.

Program je stále ve fázi příprav, takže finální podobu, jednotlivé podmínky, termíny a limitace pro velké podniky můžeme nyní pouze odhadovat. V průběhu roku 2020 by mělo být postupně zveřejněno více podrobností, jelikož se očekává vyjednání finální dohody s Evropskou unií.

Sdílet článek