Zpět na výpis

EK navrhuje posunutí lhůt u DAC 6 a některých dalších povinností

V souvislosti s pandemií schválila Evropská komise (EK) návrh na posunutí lhůt pro splnění oznamovací povinnosti a výměnu informací mezi členskými státy u vybraných přeshraničních transakcí (DAC 6) o tři měsíce a o stejnou dobu navrhuje posunout lhůtu pro výměnu informací mezi členskými státy o oznamovaných finančních účtech. Implementace nových pravidel DPH pro elektronické obchodování by se měla posunout o šest měsíců.

Oznamovací povinnost DAC 6

Komise navrhuje následující změny: 

  • Posunutí lhůty pro první výměnu informací mezi členskými státy, a to z 31. října 2020 na 31. ledna 2021. 
  • Posunutí počátku běhu 30denní lhůty pro oznamování přeshraničních uspořádání daňovými subjekty, která se vztahují k období mezi 1. červencem a 30. zářím 2020. 30denní lhůta pro oznámení všech těchto uspořádání začíná běžet až 1. října 2020.  
  • Posunutí lhůty pro podání oznámení o přeshraničních uspořádáních, jejichž první krok byl proveden mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020 o tři měsíce, tedy z 31. srpna do 30. listopadu 2020. 

Výměna informací o finančních účtech

V případě oznamovací povinnosti ohledně oznamovaných finančních účtů (tzv. CRS / GATCA reporting zavedený směrnicí DAC 2) navrhuje Komise odložit lhůtu pro výměnu informací o oznamovaných finančních účtech o tři měsíce, tj. do 31. prosince 2020. Už v dubnu americká daňová správa (IRC) posunula termín výměny informací dle FATCA za rok 2019 do konce roku 2020.  

Oba tyto posuny jsou relevantní pro výměnu informací mezi Českou republikou a zahraničními daňovými správami. Termín pro podání oznámení pro české finanční instituce vyplývá ze zákona o mezinárodní výměně informací a není tímto posunem automaticky ovlivněn. Pokud na tento posun nezareaguje Ministerstvo financí, bude pro české finanční instituce i nadále platit 30. červen 2020 jako termín pro podání CRS/GATCA a FATCA reportů. 

Vzhledem k současné nejistotě týkající se vývoje pandemie COVID-19 poskytuje navrhovaná iniciativa možnost Komisi lhůtu pro podání a výměnu informací jednou prodloužit (platí i pro DAC 6), a to až o tři měsíce.  

E-commerce

Komise také navrhuje odložit zavedení nových pravidel DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) a souvisejících změn o šest měsíců. Tato pravidla by se tedy použila od 1. července 2021.  

Návrhy Komise musí schválit Rada ECOFIN a Evropský parlament, až poté se mohou promítnout do české legislativy. Implementační zákony k směrnici DAC 6 ani k novým pravidlům elektronického obchodování nebyly ještě schváleny. Změny se tedy mohou promítnout prostřednictvím pozměňovacích návrhů nebo zvláštních předpisů.