Zpět na výpis

EU umožní zvýšit státní podporu pro podniky zasažené energetickou krizí

Evropská komise prodloužila platnost tzv. Dočasného krizového rámce, který umožňuje poskytnout podnikům dotčeným energetickou krizí přímé dotace nebo jiné formy státní podpory ke zmírnění negativních ekonomických dopadů.

Dočasný krizový rámec umožňuje členským státům EU finančně podpořit podniky zasažené energetickou krizí. Státy tak mohou prostřednictvím přímých dotací a jiných forem podpor (např. úvěry, záruky, daňová zvýhodnění) pomoci podnikům zajistit si dostatečnou likviditu a kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v důsledku mimořádně vysokých cen plynu a elektřiny. 

Vzhledem k tomu, že platnost Dočasného krizového rámce je omezena do 31. prosince 2022, rozhodla Evropská komise o jeho prodloužení, aby umožnila členským státům nadále využívat výjimek ze zákazu poskytování státních podpor v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Přijaté změny, které doplňují mimořádná opatření EU týkající se intervence na energetických trzích, především:

  • prodlužují platnost opatření podle Dočasného krizového rámce do 31. prosince 2023;
  • zvyšují maximální limit podpory pro jeden podnik až do výše 2 mil. eur; při splnění dalších podmínek však může být podpora vyšší;
  • stanovují flexibilnější kritéria pro poskytnutí podpory (např. umožňují ve výjimečných případech poskytnout energetickým podnikům veřejné záruky přesahující 90 % krytí);
  • po příjemcích částek přesahujících 50 mil. eur vyžadují plnění závazků směřujících ke snížení uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí.

Nové znění Dočasného rámce tak umožňuje poskytnout podnikům vyšší částky státní podpory než doposud. Zejména větší podniky se však budou muset zavázat k plnění dodatečných povinností v oblasti zelené politiky EU.