Zpět na výpis

EU umožnila poskytování státních podpor podnikům zasaženým válkou

Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce vůči Rusku výrazně zasáhly evropskou ekonomiku. Evropská komise proto přijala tzv. Dočasný krizový rámec, který členským státům umožní poskytnout zasaženým podnikům státní podporu ke zmírnění negativních ekonomických dopadů.

Dočasný krizový rámec ze dne 23. března 2022 doplňuje stávající seznam nástrojů, na základě kterých mohou členské státy EU finančně podpořit podniky zasažené ekonomickými dopady války na Ukrajině. Krizový rámec umožňuje prostřednictvím tří druhů podpory mimo jiné zajistit dostatečnou likviditu a kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v důsledku mimořádně vysokých cen plynu a elektřiny.


Režimy podpory s maximálním limitem

Rámec umožňuje zavést režimy podpory, díky kterým budou zasažené podniky moci získat až 400 tis. eur. Podpora nemusí souviset pouze se zvýšením cen energií a může být poskytnuta v jakékoliv formě, včetně přímých grantů.


Podpora likvidity státními zárukami a subvencovanými úvěry

Podniky také budou moci získat dotované státní záruky s cílem zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry všem podnikům zasaženým současnou krizí, jakož i získat úvěry se subvencovanými úrokovými sazbami. Banky by tak neměly mít obavy o návratnost finančních prostředků při poskytování úvěrů podnikům, které byly zasaženy krizí. Výše podpory je však v obou případech limitována maximální výší úvěru.


Podpora na vyrovnání vysokých cen energií

Členské státy budou také moci částečně kompenzovat zasaženým podnikům i vyšší náklady spojené s růstem cen plynu a elektřiny, a to zejména intenzivním uživatelům energií. Podpora může být poskytnuta v jakékoliv formě, včetně přímých grantů. Podpora poskytnutá jednotlivému podniku nesmí přesáhnout 30 % způsobilých nákladů a současně 2 mil. eur. V případě provozních ztrát však bude možné podporu navýšit až na 25 mil. eur pro energeticky náročné uživatele a 50 mil. eur pro podniky působící ve specifických odvětvích (např. kovovýroba).

Krizový rámec, který budou členské státy moci využívat vedle dalších nástrojů státní podpory (např. podpory určené k náhradě škod způsobených mimořádnými událostmi), bude platný do 31. prosince 2022. V případě trvajících problémů lze očekávat, že jeho platnost může být prodloužena jako v případě dočasného rámce přijatého v souvislosti s pandemií COVID-19.