Finanční správa odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Mimořádné daňové odpisy, úprava limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek nebo zrušení kategorie nehmotného majetku jsou jedny z nejvýraznějších úprav, které přinesla lednová novela zákona o dani z příjmů. Tyto změny v kombinaci se zpětnou účinností vyvolávají u daňových subjektů mnohé otázky. K těm nejčastějším z nich se proto finanční správa vyjádřila na svých webových stránkách, kde rozebírá například možnost uplatnění mimořádného odpisu formou dodatečného daňového přiznání.

Finanční správa se mimo jiné vyjadřuje k možnosti využít u majetku pořízeného už v roce 2020 navýšenou hranici vstupní ceny 80 tis. (z původních 40 tis. Kč). Nebylo jasné, zda daňový subjekt může zvýšený limit uplatnit jen u individuálně určeného majetku, nebo musí tento přístup za rok 2020 využít u všech položek majetku s pořizovací cenou do 80 tis. Kč. V této otázce vychází finanční správa daňovým subjektům vstříc a z textu přechodných ustanovení dovozuje, že zákon jednotný postup neukládá. Zpětnou účinnost limitů tedy lze využít jen pro konkrétní majetek. Pouze připomínáme, že u majetku, který nedosahuje poplatníkem zvolený limit pro hmotný majetek, je nutné vycházet z účetního zachycení. 

Dále se finanční správa zabývá technickým zhodnocením nehmotného majetku, u něhož bylo odpisování zahájeno podle předchozího znění zákona (§ 32a ZDP). Daňové odpisování nehmotného majetku sice novela z roku 2021 zrušila, finanční správa v této souvislosti nicméně potvrzuje, že se technické zhodnocení dříve zařazeného majetku bude odpisovat stejně jako doposud. Pro technické zhodnocení na už odpisovaném nehmotném majetku tak bude platit dosavadní hranice 40 tis. Kč a povinnost rovnoměrně odpisovat nehmotný majetek po minimální dobu určenou dle zákona účinného před novelou. 

U mimořádných odpisů, které lze dočasně uplatňovat u majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, finanční správa dovodila obecnou aplikovatelnost závěrů Koordinačního výboru č. 284/16.09.09, který se věnoval mimořádným odpisům v roce 2009. Daňoví poplatníci, kteří už museli podat řádné daňové přiznání za část výše uvedeného období (typicky poplatníci s hospodářským rokem), uplatní mimořádné odpisy formou dodatečného daňového přiznání, ve kterém změní způsob odpisování vybraného majetku pořízeného po 1. lednu 2020.  

Finanční správa rovněž uvádí, že pro splnění podmínky minimální doby trvání finančního leasingu lze vycházet z délky odpisování dle podmínek mimořádných odpisů, aniž by pronajímatel tyto mimořádné odpisy skutečně uplatňoval. Tato situace může být relevantní zejména v případě majetku pronajatého od zahraniční osoby. 

Závěrem finanční správa potvrzuje možnost kombinovat aplikaci zákona před novelou a po ní, kde přímo uvádí možnost využití původního limitu pořizovací ceny pro hmotný majetek a zároveň využití mimořádných odpisů v souladu s novelou ZDP. 

Sdílet článek