Francouzský soud nastínil nový koncept stálé provozovny pro digitální sektor

Rozhodnutí přináší zcela nový pohled na stálou provozovnu pro společnosti působící v digitálním sektoru. Inspirují se i ostatní členské státy EU?

Nejvyšší správní soud ve Francii rozhodoval v tamním případu (ValueClick International Ltd.) o pravidlech pro vznik stálé provozovny z pohledu DPH („fixed establishment“) i daně z příjmů právnických osob („permanent establishment“). Došel k závěru, že stálá provozovna pro účely daně z příjmů může vzniknout i v případě závislého zástupce, který uskutečňuje a přijímá příkazy, jež následně rutinně schvaluje „zřizovatel“ – patrně tedy i tam, kde zástupce nemá oprávnění smluvně vázat „zřizovatele“. Dané nastavení může založit stálou provozovnu v zemi, kde zástupce působí.  

Při posuzování vzniku stálé provozovny pro účely DPH se soud držel podmínek, které už dříve jmenoval Soudní dvůr Evropské unie. Tedy, že pro vznik stálé provozovny pro účely DPH je nutné mít v dané zemi dostatečné technické prostředky a lidské zdroje. Nedostatečnost technických prostředků nicméně automaticky nevylučuje vznik stálé provozovny pro účely DPH v případě společností působících v digitálním sektoru. Tyto společnosti mohou totiž z povahy svých služeb mít umístěné technické vybavení v podstatě kdekoliv.  

Pro vznik stálé provozovny tak z pohledu soudu bylo rozhodující, zda má daná společnost dostatečné lidské zdroje, kupříkladu zaměstnance, kteří jsou oprávnění přijímat rozhodnutí, např. uzavírat smlouvy jménem společnosti v dané zemi – třeba i prostřednictvím závislého zástupce.   

Sdílet článek