GFŘ k sazbám DPH od května 2020

V souvislosti se změnou zákona o elektronické evidenci tržeb se snižují sazby DPH u vybraných výrobků a služeb. Většina změn, jako např. rozšíření skupiny služeb ve druhé snížené (10%) sazbě o vodné a stočné nebo avizované kadeřnické a holičské služby, je poměrně jasná. Jak ale správně posoudit stravovací službu a co znamená v této souvislosti pojem pitná voda? To a mnohé další osvětluje nová informace GFŘ.

Velká část informace se věnuje sazbě daně u stravovacích služeb a podávání nápojů pod kódem klasifikace CZ-CPA 56. Myslí se jimi služby, které jsou detailněji vymezeny konstantní judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Ta uvádí, že o stravovací službu se jedná tehdy, pokud další poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují tak užitek z konzumace. Lze za ně považovat např. služby obsluhy, poskytnutí prostor zvláště určených ke konzumaci, umyvatelného nádobí a příborů, toalet nebo šaten. Není nutné, aby byly všechny tyto doplňkové služby poskytovány současně, ale je nutné posoudit jejich rozsah.

Zdůrazňujeme, že klasifikace CZ-CPA 56 zahrnuje z pohledu DPH jak poskytnutí stravovacích služeb a podávání nápojů, tak i dodání zboží. Při posuzování plnění je tedy nezbytné vzít v úvahu nejen zařazení do tohoto kódu, ale zároveň naplnit i kritéria uvedená ve slovním popisu v příloze č. 2a k zákonu o DPH. Při nejasnostech lze nahlédnout i na stránky EET, kde jsou k nalezení vybrané modelové příklady na rozlišení stravovací služby a dodání zboží. Upozorňujeme, že EET pro své účely využívá klasifikaci CZ-NACE, z čehož mohou plynout drobné rozdíly.

Informace se dále podrobněji věnuje výjimkám ze stravovací služby, cateringovým službám a podávání nápojů. Zde se zmiňuje i tolik diskutovaná snížená sazba u čepovaného piva. To podléhá 10% sazbě pouze tehdy, pokud jeho podávání splňuje uvedené znaky restaurační služby.

GFŘ se také zabývá sazbou daně na dodání pitné vody pod kódem celního sazebníku 2201, kterou se rozumí výhradně voda dodávaná vodovodem. Pitná voda dodávaná jiným způsobem (např. balená) podléhá nadále sazbě 15 %. Druhá snížená sazba daně (tedy 10%) se použije také při dodání teplé vody, která byla vyrobena z pitné vody. Poslední novinkou je snížená sazba u elektronicky poskytovaných knih, brožur, letáků a dalších tiskovin, a to jak určených ke stažení nebo ke čtení online, ale pouze pokud jsou to tiskoviny vyjmenované v příloze a reklama v nich nepřesahuje 50 %.

Sdílet článek