GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně.

Novelou zákona o DPH platnou od 1. dubna 2019 se dodání tepla a chladu přesunulo do druhé snížené sazby DPH (10 %), a to s aplikací u dodání s DUZP po 1. lednu 2020.

Informace upozorňuje na správné stanovení DUZP, a to buď ke dni odečtu z měřícího zařízení, případně ke dni zjištění skutečné spotřeby, nelze-li jinak. GFŘ tak nepřichází s žádnou revoluční změnou a pravidla pro zdanění a vypořádání záloh zmíněná v této informaci pouze na několika příkladech demonstrují současné znění zákona o DPH.

Na závěr GFŘ upřesňuje, že dodávky teplé vody budou po 1. lednu 2020 stále podléhat první snížené sazbě DPH (15 %), protože se taková dodávka posuzuje jako jedno plnění, tzn. teplá voda je uvedená v příloze zákona o DPH, která upravuje seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě DPH.
 

Sdílet článek