Zpět na výpis

GFŘ vydalo Informaci k uplatňování DPH od ledna 2024

Generální finanční ředitelství v minulém týdnu publikovalo Informaci k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. ledna 2024 a Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. ledna 2024. Tyto Informace by měly vyjasnit problematické oblasti novely DPH přijaté v rámci konsolidačního balíčku.

Informace ke změnám sazeb se věnuje zejména těmto tématům:  

 • definice vybraných nápojů a pitné vody,
 • sazba daně u pozemní hromadné dopravy osob,
 • sazba daně u podávání nápojů v rámci stravovací a ubytovací služby,
 • sazba daně u zdravotnických prostředků,
 • sazba daně u dodání potravin a nápojů (konkrétně u dodání kojenecké výživy, kávy, čaje a jiných potravin v suchém stavu, instantních směsí apod.),
 • osvobození od daně při dodání knih a poskytnutí obdobné služby a 
 • uplatnění snížené sazby daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací a při dodání stavby pro sociální bydlení.

Informace ke změnám sazeb také zmiňuje režim DPH při vypořádání záloh, které byly uhrazeny do konce roku 2023, a upozorňuje na vyhlášku o formulářových podáních.  

Informace k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu se věnuje následujícím oblastem: 

 • definice vybraného osobního automobilu,
 • výpočet maximálního limitu nároku na odpočet v případě poměrného nároku a v případě technického zhodnocení s praktickými příklady, 
 • postup limitace v případě pořízení vybraného vozu za účelem dalšího prodeje, 
 • omezení, případně neomezení odpočtu DPH u leasingových společností u automobilů, které jsou pořizovány za účelem jejich následného poskytnutí formou operativního a finančního leasingu, 
 • přechodná ustanovení pro situace, kdy byla do konce roku 2023 poskytnuta záloha (včetně postupu u následného technického zhodnocení těchto automobilů), 
 • vykázání jednotlivých případů v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení.

GFŘ v této informaci upozorňuje i na skutečnost, že prodej takového vozidla nepředstavuje pro účely DPH změnu rozsahu použití dlouhodobého majetku a nezakládá tak možnost navýšit původně uplatněný odpočet. 

Poznamenáváme, že informace neobsahuje bližší výklad k omezení nároku na odpočet DPH u tzv. předváděcích vozů.