Zpět na výpis

GFŘ zveřejnilo informaci k odpočtům na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci komentuje novelizovaný režim uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména ve vazbě na novou povinnost tento záměr oznámit správci daně. Oznámení je pro uplatnění odpočtu klíčové. Bez něj nelze odpočet v daňovém přiznání uplatnit.

S účinností novely zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 je uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj podmíněno tzv. oznámením o záměru. To musí obsahovat identifikaci poplatníka a název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření. Zákon stanoví, že výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj jsou výdaje vynaložené ode dne podání tohoto oznámení.  

Z informace GFŘ vyplývá, že správné označení projektu v oznámení je pro odpočet velmi důležité. Název projektu by měl vystihovat jeho zaměření, odlišitelnost od ostatních projektů výzkumu a vývoje poplatníka a přiřaditelnost oznámeného projektu k projektové dokumentaci. Už na základě oznámení by si správce daně měl udělat o projektu představu. 

Podání oznámení pro účely uplatnění odpočtu ale nestačí. I podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmů je třeba k oznámenému projektu výzkumu a vývoje zpracovat a schválit projektovou dokumentaci se všemi zákonnými náležitostmi, a to před podáním daňového přiznání.