Daně
18. 4. 2018

Investiční pobídky čekají změny

Na jaře 2019 čeká investory pravděpodobně nový systém investičních pobídek. Mělo by totiž dojít k významné novelizaci předpisů upravujících investiční pobídky.

Karin Osinová

Podle návrhu, který je nyní projednáván ve vnitřním připomínkovém řízení, by nová pravidla měla reagovat na vývoj ekonomiky a podpořit tak především projekty s vyšší přidanou hodnotou. To ve svém důsledku bude znamenat, že řada firem, které by nyní investiční pobídku získaly, na ni v budoucnu nedosáhnou. Na druhou stranu by však měla zmizet největší překážka pro podporu tzv. high-tech projektů ve výrobě. Tou je podmínka vytvoření minimálně 20 pracovních míst a jejich zachování.

Konkrétní nastavení podmínek i jejich parametrů bude nepochybně předmětem diskuzí v rámci schvalovacího procesu. Nově bude část parametrů upravena nikoliv zákonem, nýbrž nařízením vlády. Vláda tak bude schopna pružně reagovat na stav české ekonomiky a parametry případně rychle upravit.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign