Zpět na výpis

Jak dlouho může trvat odvolací řízení?

Správce daně doměřil daň a vy s tím nesouhlasíte. Podáváte proto odvolání a doufáte, že se brzy dočkáte nápravy. Jak dlouho bude trvat, než odvolací orgán případ posoudí? Existují nějaké lhůty, které musí odvolací orgán dodržet? V rubrice Tipy a triky se tentokrát zaměříme na lhůty v rámci odvolacího řízení.

Nejdůležitější lhůtou v daňovém řízení je lhůta pro stanovení daně. Její běh má proto zásadní vliv i na odvolací řízení. Vydáním rozhodnutí o odvolání totiž končí celé daňové řízení. Odvolací orgán musí v této lhůtě stihnout vydat rozhodnutí o odvolání. Uplyne-li tato lhůta v rámci odvolacího řízení, odvolací orgán je z moci úřední povinen řízení zastavit a zrušit rozhodnutí prvostupňového správce daně. Pokud k tomu dojde, řízení končí, aniž by byl posouzen samotný případ a byla doměřena daň. Má-li případ přesah do více období, posuzuje se lhůta za každé období samostatně. 

Důležitost této lhůty si orgány finanční správy uvědomují a mají nastaveny automatické mechanismy monitorující její běh. Mechanismus kontroly lhůty ovšem není vždy bezchybný. S během lhůty pro stanovení daně se navíc i přes četnou relevantní judikaturu stále pojí řada nevyjasněných otázek. Doporučujeme proto vždy prověřit, zda v daném případě není možné argumentovat, že tato lhůta již uběhla a daň proto nelze doměřit. Uplynutí lhůty pro stanovení daně by měl vedle odvolacího orgánu zkoumat z moci úřední i soud, ale také zde platí, že právo náleží bdělým. Doporučujeme soud nebo odvolací orgán na uplynutí lhůty upozornit a odůvodnit ho.

Není to však jen délka zbývající lhůty pro stanovení daně, která ovlivňuje dobu trvání odvolacího řízení. Za účelem alespoň částečného sjednocení délky odvolacího řízení vydalo ministerstvo financí pokyn č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní, který stanovuje, že lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání činí šest měsíců ode dne doručení odvolání. Nejedná se však o lhůtu definitivní, spíše jde o lhůtu obvyklou, neboť na její běh mohou mít vliv některé skutečnosti, které ji mohou stavět nebo prodlužovat. V praxi podle našich zkušeností trvá odvolací řízení zhruba rok, nezřídka i déle, pokud to lhůta pro stanovení daně dovolí. Nejvyšší správní soud v tomto směru dovodil, že šestiměsíční lhůta pro rozhodnutí o odvolání je pro správní orgány právně závazná. Ty se tedy od ní nemohou odchýlit, jinak by byl takový postup nepřípustnou libovůlí. Důsledkem nedodržení této lhůty ovšem není zastavení odvolacího řízení a zrušení rozhodnutí prvostupňového správce daně, ani nezákonnost následně vydaného rozhodnutí odvolacího orgánu.
 
Jak se účinně bránit proti nečinnosti správce daně a příliš dlouhému řízení, přiblížíme v příštím vydání.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás