Jak fungují nové vládní programy migrace zahraničních pracovníků?

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců na území České republiky došlo od letošního září i k revizím v oblasti vládních programů, které zaměstnavatelům usnadňují najímání zahraničních pracovníků. Nejzásadnější novinkou je zjednodušení – nepřehledný systém různorodých programů nahradily tři nové, kategorizované dle profesí. Zmírnily se také požadavky pro zařazení zaměstnavatele do některého z programů – snížil se například počet požadovaných pracovníků nebo odpadla potřeba dokládat některé přílohy.

Klíčový a vědecký personál

Tento program nahrazuje dřívější programy Fast Track a Welcome Package. Je určen nejdůležitějším pozicím – manažerům, specialistům, členům statutárních orgánů a stážistům. Zároveň usnadňuje relokaci zahraničních vědeckých pracovníků. Nespornou výhodou tohoto programu je zkrácení schvalovací lhůty žádostí o zaměstnanecké karty z 60 na 30 dní. Umožňuje také přesídlení pracovníka společně s jeho rodinnými příslušníky, což dle našich zkušeností mnoho kandidátů vyžaduje. Nově je také možné nahradit část požadovaných dokumentů čestným prohlášením zaměstnavatele.

Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Tento program vznikl spojením projektů Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie. Nově došlo k výraznému teritoriálnímu rozšíření programu až na 30 zemí (např. o Turecko a Bělorusko). I tento program umožňuje zařazení rodinných příslušníků žadatelů. Stejně jako jeho předchůdci cílí na vysoce kvalifikované odborníky, tj. žadatelé musí být zařazeni na pozicích skupin 1–3 dle klasifikace CZ-ISCO (tj. manažeři, specialisté a odborní pracovníci). Platí zde totéž, co pro prvně zmiňovaný program, tedy možnost nahradit některé požadované dokumenty pouhým čestným prohlášením zaměstnavatele.

Kvalifikovaný zaměstnanec

Poslední program nahrazuje hned tři původní programy: Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, Režim ostatní státy a Režim zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny. Rozšiřuje se o další státy, a to Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko. Obdobně jako v minulosti mohou být do programu zařazeni kandidáti náležející do skupin 4–8 dle klasifikace CZ-ISCO (tj. primárně manuální pracovníci ve službách, prodeji a výrobě).

O zařazení do programu/ů musí zaměstnavatel zažádat příslušného garanta. Platné je vždy na jeden rok. Po tuto dobu zaměstnavatel může u kandidátů, kteří splňují programové podmínky, využívat jednoduššího režimu vyřízení potřebných pracovních a pobytových povolení. Kromě výše uvedených výhod je přínosem zejména automatické přidělení termínů pro podání žádosti cizince o nezbytná povolení, zvláště pak na zastupitelských úřadech, které jsou dlouhodobě přetížené, jako třeba na Ukrajině či v Indii. Pro počet pracovníků, které lze relokovat v rámci uvedených programů, vyhlašuje vláda roční kvóty. Ty určují, kolik žádostí je v daném programu možné podat na jednotlivých zastupitelských úřadech.

Poptávka po zahraničních zaměstnancích se různí, historicky je největší zájem o zaměstnance z Ukrajiny. V poslední době zaznamenáváme také výrazný nárůst poptávky po kvalifikovaných kandidátech z Indie, Filipín, Mongolska, Kazachstánu či Běloruska. I v těchto případech mohou programy vyřízení nutných formalit významně usnadnit. Je však potřeba jednat rychle – v případě posledních tří jmenovaných zemí jsou letošní kvóty již zcela vyčerpány, kvóty na příští rok dosud nebyly zveřejněny.

Sdílet článek