Zpět na výpis

Jak stanovit minimální podíl nízkoemisních vozidel při veřejných zakázkách?

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který se zpožděním transponuje do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o čistých vozidlech, stanovuje požadavek na dosažení minimálních podílů tzv. čistých vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Tyto přísné limity budou muset být dosaženy ve dvou obdobích, a to nejprve do 31. prosince 2025 a následně do 31. prosince 2030, při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na pořizování (nákup, leasing nebo pronájem) stanovených typů vozidel, veřejných služeb v přepravě cestujících a veřejných zakázek na poskytování stanovených služeb souvisejících s dopravou. Do konce roku 2025 tak má být minimální podíl ekologických vozidel následující:

  • 29,7 % osobní automobily, lehká nákladní vozidla a mikrobusy;
  • 41 % autobusy;
  • 9 % nákladní automobily.

Poloviny limitu pro autobusy budou zároveň zadavatelé povinni dosáhnout prostřednictvím bezemisních vozidel. V dalším období do konce roku 2030 pak má dojít především k markantnímu zvýšení minimálního podílu ekologických autobusů na 60 %. 

Za porušení těchto povinností přitom může Úřade pro ochranu hospodářské soutěže uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. Zákon se ovšem nevztahuje například na zemědělská vozidla, vozidla používaná na staveništích nebo letištích či sanitky.
Zákon má především posílit ochranu městského ovzduší a předejít sankcím ze strany Evropské komise. Snížení počtu emisních vozidel současně přispěje k cílům EU v oblasti zelené transformace. Otázkou však zůstává, jaký dopad bude mít v praxi na státní rozpočet, protože ceny nízkoemisních vozidel (zejména autobusů) mohou být podstatně vyšší. 

Zákon nabyl účinnosti 1. prosince 2022. Doporučujeme proto zadavatelům připravit se na tyto změny co nejdříve.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás