Zpět na výpis

Jaká pokuta hrozí v případě podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období?

V případu 5 Afs 281/2021-34 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda byla pokuta ve výši 50 000 Kč subjektu, který podal chybně kontrolní hlášení za předešlé období, udělena oprávněně. Nejvyšší správce uzavřel, že cílem takové pokuty je odradit plátce od neplnění povinností podat kontrolní hlášení, což společnost svým jednáním nenaplnila.

Společnost v projednávaném případě podala řádné kontrolní hlášení za srpen 2019 s denním zpožděním, které způsobily technické potíže s připojením. Chybně připojila nesprávný soubor, a kontrolní hlášení se tak vztahovalo ke zdaňovacímu období leden 2019. Správce ji vyzval k dodatečnému podání, avšak výzvu doručil zástupci společnosti, který v těchto záležitostech nedisponoval adekvátní plnou mocí. Správce daně pak udělil společnosti pokutu ve výši 50 000 Kč, což odpovídá sankci, kdy kontrolní hlášení není podáno ani v náhradní lhůtě.

Společnost se proti pokutě ohradila tím, že kontrolní hlášení podala, pouze však ve formě nesprávného souboru. Správce daně si po dobu řízení trval na svém: podání kontrolního hlášení za jiné zdaňovací období je pro správu daní zcela bezvýznamné, protože v takovém případě již kontrolní hlášení neplní svou primární funkci. Neinformuje totiž správce daně o uskutečněných transakcích v daném zdaňovacím období a neumožňuje mu tak promptně zareagovat na daňové subjekty, u nichž existuje vysoké riziko zkrácení daňové povinnosti.

Městský soud se ztotožnil se závěry správce daně, společnost ale s jeho argumenty nesouhlasila a případ se dostal k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten udělení pokuty zásadně odmítl. Uzavřel spor v tom smyslu, že bylo na správci daně zjistit skutečný smysl podaného kontrolního hlášení ve formě nesprávného souboru a vyzvat společnost k nápravě doručením výzvy. S ohledem na neadekvátní plnou moc jejího zástupce měl správce informovat přímo společnost, že u sebe eviduje již podané kontrolní hlášení za jiné období. Udělená pokuta ze strany správce daně odpovídá postihu, prostřednictvím kterého se snaží finanční správa odradit plátce od neplnění povinnosti podat kontrolní hlášení, což společnost svým jednáním nenaplnila.