Je oprava zboží provedená v průběhu záruční doby službou za úplatu?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal zabýval otázkou přefakturace nákladů za záruční opravu.

Indická společnost působící v odvětví větrné energetiky poskytovala svým kapitálově spřízněným společnostem na území EU dvouletou záruku na výrobní vady prodávaných součástek. Portugalské společnosti doručila větrné generátory, na jejichž listech se v rámci dvouleté záruční doby začaly objevovat trhliny vyžadující opravu. Portugalská společnost sama nakoupila potřebný materiál a zajistila vlastním jménem a na vlastní účet opravu. Následně vystavením vrubopisů přeúčtovala náklady na prodávající indickou společnost bez portugalské DPH, přičemž ale uplatnila nárok na odpočet DPH z přijatých faktur od lokálních subdodavatelů.

Nezatížení vrubopisů lokální DPH rozporoval portugalský správce daně. Společnost oponovala tím, že jde o pouhou refundaci nákladů v souvislosti s opravami v záruční době nepředstavující dosahování příjmů – tedy o transakci mimo předmět DPH. To by však podle SDEU platilo jen v situaci, kdy by portugalská společnost jednala při zajištění opravy jménem a na účet prodávajícího (indické společnosti), náklady vedla v účetnictví rozvahově a především neuplatnila nárok na odpočet DPH na vstupu. Zároveň by související daňové doklady musely být vystaveny přímo na indickou společnost.

SDEU připomněl, že za poskytnutí služby se považuje vše, co není klasifikováno jako dodání zboží. SDEU i správce daně zohlednili smluvní ujednání uzavřené mezi portugalskou a indickou společností nazvané „smlouva o poskytnutí služeb“, ve kterém se kupující zavázal, že vykoná služby směřující k opravě větrných generátorů.

Kritérium, zda byla přijata úplata, SDEU okomentoval slovy, že jako protihodnotu za poskytnuté služby lze považovat samotné vrubopisy. Nic na tom nemění ani fakt, že k nákladům nebyla naúčtována žádná marže. SDEU tak dospěl k názoru, že diskutovaná plnění je nutno považovat za poskytnutí služby za úplatu, a vystavení vrubopisů tak mělo být ze strany portugalské společnosti zatíženo lokální daní.

Rozsudků na téma oprav v záruční lhůtě s přeúčtováním nákladů je jen několik, a tak by toto aktuální rozhodnutí mohlo pomoci ke správnému rozlišení mezi tím, zda se jedná o poskytnutou službu opravy nebo pouhé přeúčtování nákladů.
 

Sdílet článek