Mezinárodní pravidla pro zdanění digitální ekonomiky postupují do další fáze

V polovině října OECD předložila upravená pravidla pro zdanění digitální ekonomiky k veřejným připomínkám. Vydání konečné verze pravidel včetně návrhu legislativní úpravy plánuje na polovinu roku 2021. Pravidla jsou stále založena na dvoupilířovém…

Obchody se Severním Irskem po brexitu

Evropská komise navrhla změny pravidel v oblasti DPH při obchodování se Severním Irskem. Návrh předložila v rámci příprav na brexit, ke kterému dojde koncem tohoto roku. Nová pravidla nastavují stávající předpisy tak, aby byly v souladu s Protokolem…

Červencový summit G20 a zdanění digitální ekonomiky

Červencový summit G20 v Saudské Arábii, kde se uskutečnilo setkání ministrů financí a guvernérů národních bank největších světových ekonomik, znamenal jistý posun ve snaze nastavit globální pravidla pro zdanění digitální ekonomiky. Přestože konečné…

Evropská komise nastínila plány na daňové reformy v EU

Komise vydala v půlce července první návrh nového daňového balíčku, který má pomoci nastartovat ekonomiku a vytvořit férová a jednoduchá pravidla pro zdanění v Evropské unii. Podrobnější verzi vydá na konci roku 2020, pokud se nepodaří realizovat…

BEPS 2.0: Posun i komplikace

V přípravě nových pravidel pro zdanění digitální ekonomiky, tzv. BEPS 2.0, došlo k posunu. Předběžná shoda panuje u prvního pilíře, který definuje nové právo zdanit příjmy ve státě prodeje i v případě, že prodávající nemá v daném státě fyzickou…

Dočkáme se DAC 7? Evropská komise tentokrát cílí na digitální platformy a sdílení…

Zatímco implementace směrnice DAC 6 je v Evropě v plném proudu, Evropská komise předkládá iniciativu, která může přinést sedmou verzi směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní. Zaměřuje se na digitální platformy a platformy sdílených…

OECD vydala finální směrnici pro vnitroskupinové finanční transakce

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala dlouho očekávanou finální verzi zprávy k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce. Zpráva je součástí akcí 4 a 8–10 akčního plánu BEPS a bude implementovaná do směrnice OECD…

Brexit z pohledu českého imigračního práva

Posledním lednovým dnem skončil nekonečný příběh brexitu. Prováděcí zákon k výstupové dohodě schválil začátkem roku parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a podpis k němu připojila i královna Alžběta II. Dohodu poté…

Uplatňování zásady skutečného vlastnictví a zásady zákazu zneužití práva v EU

Soudy v celé Evropské unii se inspirují tzv. Dánskými rozsudky Soudního dvora EU. Rozhodnutí vnitrostátních soudů týkající se zdanění dividend či úroků, které obdržely holdingové společnosti, sledují zásadu skutečného vlastnictví (španělský rozsudek…

Za nedostatečné zabezpečení osobních údajů padla další velmi vysoká pokuta

Německý provozovatel mobilních služeb 1&1 Telecom GmbH dostal pokutu 9,6 milionu eur za nezavedení dostatečných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Jedná se o jednu z doposud nejvyšších pokut za…

Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými papíry, pravidla pro odměňování jejich pracovníků a obsahují…

Nová pravidla usnadní přeshraniční mobilitu společností v EU

Harmonizaci a modernizaci evropského práva společností a lepší využití svobody usazování mají přinést dvě novely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o některých aspektech práva obchodních společností (2017/1132 ze dne 14. června 2017). Novely…