EU posílí ochranu pracovníků Uberu a dalších internetových platforem

Přes 28 milionů lidí v EU pracuje pro tzv. internetové platformy. Příkladem jsou Uber, Wolt nebo Dáme jídlo. Odhaduje se, že v roce 2025 to může být až 43 milionů osob. Pracovníci internetových platforem jsou najímáni nejčastěji jako osoby…

Minimální efektivní daň získala jasnější obrysy, EU ji chce zavést již v roce 2023

V prosinci minulého roku zveřejnila OECD návrh pravidel pro minimální globální efektivní daň z příjmů společností ve výši 15 %. Evropská komise následně vydala návrh směrnice obsahující pravidla pro implementaci této daně členskými státy EU.…

EP: nadnárodní skupiny musí zveřejňovat zisky a uhrazené daně za jednotlivé země

Evropský parlament 11. listopadu 2021 schválil návrh směrnice zavádějící povinnost zveřejňovat zprávu podle zemí, známou pod názvem „country by country report“. Tento report informující mimo jiné o zisku a uhrazených daních za jednotlivé země…

Modrá karta – budoucnost pracovní mobility v EU

Predikce ukazují, že v roce 2070 bude v Evropské unii 292 milionů obyvatel v produktivním věku, zatímco v roce 2016 jich bylo ještě 333 milionů. Tento trend by pro členské státy Evropské unie znamenal významný pokles pracovní síly. I proto Evropský…

Změny v mezinárodním zdanění zřejmě už od roku 2023

Skupina států G20 podpořila rámcové změny v mezinárodním zdanění dohodnuté na úrovni OECD (včetně nečlenských zemí) 8. října 2021. Změny jsou rozloženy do dvou pilířů a obsahují pravidla pro přesun zdaňovacích práv k ziskům ze stávajících zemí do…

Německo: nová směrnice na převodní ceny

Převodní ceny jsou horkým tématem v době, kdy ministerstva financí všech států budou hledat prostředky pro pokrytí vysokých rozpočtových schodků. Německé spolkové ministerstvo financí vydalo k převodním cenám novou směrnici (Verwaltungsgrundsätze…

Společnosti budou zveřejňovat informace o daních z příjmů

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o povinném zveřejňování informací ohledně daní z příjmů placených v jednotlivých členských státech a v tzv. nespolupracujících jurisdikcích (tzv. veřejný Country by Country Reporting). Povinnost se bude…

Pravidla pro mezinárodní zdanění se možná změní už od roku 2023

130 ze 139 zemí sdružených v rámci OECD za účelem implementace závěrů iniciativy BEPS podpořilo ve společném prohlášení nová pravidla pro mezinárodní zdanění nadnárodních společností. Konečná podoba pravidel reagující především na digitalizaci…

Kam směřuje zdanění podniků v EU

Evropská komise vydala sdělení ke zdanění podniků pro 21. století. Shrnuje v něm současné aktivity a plány reagující na diskusi na úrovni OECD ohledně změn mezinárodních daňových pravidel a zavedení minimálního zdanění. Zároveň v pěti bodech…

Budou data z Country-by-Country Reportingu veřejně dostupná?

Country-by-Country Reporting (CbCR) je jedním z dílků skládačky, která tvoří obrázek o převodních cenách nadnárodních korporací. CbCR neposkytuje obraz jednotlivých entit, ale poměrně názorně dokresluje působení skupin v jednotlivých zemích a…

Evropská daň z finančních transakcí znovu na stole

Portugalsko se v Radě EU snaží znovu otevřít diskusi o návrhu daně z finančních transakcí na úrovni EU. Diskuse by se měla zaměřit na nastavení a podmínky zdanění a vyhnout se politickým otázkám.

Zvýhodněný daňový režim je nezákonnou veřejnou podporu, pocítí to i FC Barcelona

Soudní dvůr EU (SDEU) definitivně uzavřel dlouholetý spor o poskytování daňového zvýhodnění největším fotbalovým klubům ve Španělsku. Závěr je nemilosrdný: FC Barcelona, FC Real Madrid a další kluby budou muset vracet španělské finanční správě…