Kam směřuje zdanění podniků v EU

Evropská komise vydala sdělení ke zdanění podniků pro 21. století. Shrnuje v něm současné aktivity a plány reagující na diskusi na úrovni OECD ohledně změn mezinárodních daňových pravidel a zavedení minimálního zdanění. Zároveň v pěti bodech…

Budou data z Country-by-Country Reportingu veřejně dostupná?

Country-by-Country Reporting (CbCR) je jedním z dílků skládačky, která tvoří obrázek o převodních cenách nadnárodních korporací. CbCR neposkytuje obraz jednotlivých entit, ale poměrně názorně dokresluje působení skupin v jednotlivých zemích a…

Evropská daň z finančních transakcí znovu na stole

Portugalsko se v Radě EU snaží znovu otevřít diskusi o návrhu daně z finančních transakcí na úrovni EU. Diskuse by se měla zaměřit na nastavení a podmínky zdanění a vyhnout se politickým otázkám.

Zvýhodněný daňový režim je nezákonnou veřejnou podporu, pocítí to i FC Barcelona

Soudní dvůr EU (SDEU) definitivně uzavřel dlouholetý spor o poskytování daňového zvýhodnění největším fotbalovým klubům ve Španělsku. Závěr je nemilosrdný: FC Barcelona, FC Real Madrid a další kluby budou muset vracet španělské finanční správě…

Právo odpojit se? Posílení ochrany zaměstnanců na obzoru

Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice, která by zaměstnancům umožnila odpojit se mimo svou pracovní dobu od práce, aniž by za to mohli být jakkoli postihováni. Podle EU totiž rozmach práce na dálku a s ním spojená potřeba…

Brexit: Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení mezi UK a EU

Po nekonečných jednáních mezi UK a EU se na sklonku roku 2020 podařilo uzavřít obchodní dohodu a předejít tak dopadům tvrdého brexitu. Dohoda mimo jiné umožňuje aplikovat na pracovníky, kteří byli vysláni z EU do UK a naopak po 1. lednu 2021, i…

Poskytování finančních služeb z Velké Británie po brexitu

Konec přechodného období souvisejícího s brexitem znamenal obrovský dopad na společnosti z Velké Británie poskytující jakékoliv finanční služby. Od 1. ledna 2021 už není možné užívat výhod spojených se svobodou usazování a svobodou poskytování…

DPH po brexitové dohodě

Na Štědrý den, po zdlouhavých a do poslední chvíle velmi vypjatých vyjednáváních, uzavřela Velká Británie dohodu o budoucích vztazích s EU. Pro společnosti z EU to znamená, že veškeré přípravy, které doposud provedly, nepřijdou nazmar. Shrnujeme…

Dopady brexitu v roce 2021 z pohledu daní z příjmů

K poslednímu dni roku 2020 končí přechodné období, po které se na Velkou Británii (VB) nahlíží stále jako na členský stát EU, ačkoli vystoupila z EU už k 31. lednu 2020. Pokud do konce roku nedojde k prodloužení přechodného období, což se zdá být…

Celní řízení po brexitu

Brexit se nezadržitelně blíží, i když to kvůli pandemii koronaviru vypadá, že toto téma ustoupilo do pozadí. Začátkem příštího roku nás však odchod Velké Británie zasáhne v plné síle. Proto se britští experti snaží vnést světlo alespoň do těch…

Mezinárodní pravidla pro zdanění digitální ekonomiky postupují do další fáze

V polovině října OECD předložila upravená pravidla pro zdanění digitální ekonomiky k veřejným připomínkám. Vydání konečné verze pravidel včetně návrhu legislativní úpravy plánuje na polovinu roku 2021. Pravidla jsou stále založena na dvoupilířovém…

Obchody se Severním Irskem po brexitu

Evropská komise navrhla změny pravidel v oblasti DPH při obchodování se Severním Irskem. Návrh předložila v rámci příprav na brexit, ke kterému dojde koncem tohoto roku. Nová pravidla nastavují stávající předpisy tak, aby byly v souladu s Protokolem…