Ze světa

SDEU vydal další rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) konstatoval, že v případě, kdy zákazník na základě výhradní smlouvy o poskytování služeb přijímá služby v jiném státě, než kde se nachází jeho ekonomické sídlo, nelze zdroje poskytovatele těchto služeb považovat za…

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Od července platí nová pravidla veřejné podpory GBER

Evropská komise na konci června oficiálně vydala novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách GBER. Cílem je zjednodušit a zefektivnit poskytování podpory v rámci zelené a digitální transformace EU. Shrnujeme nejvýznamnější novinky.

Nejambicióznější novela celních předpisů se blíží

Do rukou poslanců Evropského parlamentu míří nejambicióznější novela celních předpisů od roku 1968. Připravila ji Evropská komise s vizí, že pro celnictví Evropské unie plně využije elektronická data a výrazně zjednoduší celní postupy.

Spojené království začne vyžadovat cestovní povolení i pro občany EU

Spojené království se po brexitu v roce 2021 definitivně stalo tzv. třetí zemí, a nadále tak nevyužívá výhod volného pohybu osob a služeb v rámci Evropské unie. Výstupová dohoda umožnila českým občanům cestujícím do této ostrovní země za účelem…

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.

Jak zamezit greenwashingu? EU chystá novou legislativu

Posílenou ochranu spotřebitele před specifickou klamavou obchodní praktikou nazývanou greenwashing a přísnější pravidla pro podnikatele, kteří tvrdí, že jejich produkty jsou „zelené“, slibuje návrh nové směrnice EU.

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám…

Jak pokračuje digitalizace systému DPH?

Návrh novely směrnice o DPH, který prošel prvním veřejným připomínkovým řízením, má digitalizovat systém daně z přidané hodnoty a stanovit právní rámec, jenž narovná podnikatelské prostředí napříč členskými státy EU.

Zavedení uhlíkového cla se blíží

EU dosáhla dohody ohledně zavedení uhlíkového cla. Smyslem dohody je srovnání ceny produktů podléhajících uhlíkovým poplatkům (povolenkám) v rámci EU s cenami srovnatelného zboží dováženého z území mimo EU.

Nařízení o zahraničních subvencích: nové povinnosti dopadnou na spojování podniků a…

EU až doposud neměla nástroje, které by mohly zamezit narušení unijního trhu kvůli zahraničním subvencím a zabránit nespravedlivému zvýhodnění subvencovaných společností ze třetích zemí. To se mění s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Směrnice EU zajišťující minimální úroveň zdanění vstoupila v platnost

Členské státy EU se konečně dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. prosince 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin.…