Za nedostatečné zabezpečení osobních údajů padla další velmi vysoká pokuta

Německý provozovatel mobilních služeb 1&1 Telecom GmbH dostal pokutu 9,6 milionu eur za nezavedení dostatečných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Jedná se o jednu z doposud nejvyšších pokut za…

Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými papíry, pravidla pro odměňování jejich pracovníků a obsahují…

Nová pravidla usnadní přeshraniční mobilitu společností v EU

Harmonizaci a modernizaci evropského práva společností a lepší využití svobody usazování mají přinést dvě novely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o některých aspektech práva obchodních společností (2017/1132 ze dne 14. června 2017). Novely…

BEPS 2.0: Revoluce v mezinárodním zdanění na obzoru

Sekretariát OECD na základě iniciativy proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS) zveřejnil dokument, který představuje nový návrh jednotného a globálního přístupu ke zdaňování digitální ekonomiky. Tzv. BEPS 2.0 přichází s novým způsobem…

Péče řádného hospodáře – nové pojetí do budoucna?

Evropská unie připravuje právní rámec, jehož cílem je postavit finanční sektor do čela snah o ekologičtější a čistší ekonomiku. Regulace bude podporovat zejména udržitelné projekty, které mohou být i po dlouhou dobu ztrátové a jejichž společenská…

Whistlebloweři se dočkají lepší ochrany

Rada EU schválila směrnici, která stanovuje minimální pravidla pro ochranu osob oznamujících protiprávní jednání. Do českého právního řádu se musí promítnout do května 2021.

Starbucks může slavit, problém s APA v Nizozemsku pravděpodobně padá

Evropský soudní dvůr vyhověl odvolání společnosti Starbucks a nizozemských úřadů a anuloval rozhodnutí Evropské komise o nepovolené státní podpoře v rámci daňové dohody o převodních cenách. Rozhodnutí v případě společnosti Fiat a Lucemburska naopak…

LIBOR končí, přichází SONIA

Blíží se konec referenční sazby LIBOR. Přestane se používat ke konci roku 2021. Anglická centrální banka zavádí „Sterling Overnight Index Average“ (SONIA). Proč k této změně vůbec dochází? Ztracená důvěra v LIBOR vynutila hledání alternativ a jako…

Američtí digitální giganti se ostře ohradili proti francouzské dani

Kancelář zvláštního zástupce USA pro obchod v červenci iniciovala vyšetřování digitální daně zavedené nedávno ve Francii. Spojené státy vyjádřily podezření, že uvedená daň je zaměřená především na americké společnosti působící v digitální oblasti.…

Obnovitelné zdroje pro všechny Evropany

Úřední věstník Evropské unie vydal v červnu poslední z osmi předpisů, které jsou součástí tzv. zimního energetického balíčku. Změna evropské energetické legislativy, kterou Komise předložila v listopadu 2016, je tak završena. Cílem je zvýšit…

EU zavádí rodičovskou dovolenou pro oba partnery a desetidenní otcovskou

Míra zaměstnanosti je v Evropské unii u žen o 11,6 % nižší než u mužů. Třetina Evropanek navíc pracuje jen na částečný úvazek. Rozdíly v zaměstnanosti jsou přitom nejvýraznější u rodičů a jiných osob s pečovatelskými povinnostmi. Rada EU proto v…

Květnový ECOFIN: digitální zdanění i změny na blacklistu

Rada ministrů financí na květnovém zasedání schválila změny na blacklistu. Ministři si rovněž vyměnili názory v oblasti zdanění digitální ekonomiky před očekávanou diskuzí na půdě červnového summitu zemí G20.