Ze světa

Jak pokračuje digitalizace systému DPH?

Návrh novely směrnice o DPH, který prošel prvním veřejným připomínkovým řízením, má digitalizovat systém daně z přidané hodnoty a stanovit právní rámec, jenž narovná podnikatelské prostředí napříč členskými státy EU.

Nařízení o zahraničních subvencích: nové povinnosti dopadnou na spojování podniků a…

EU až doposud neměla nástroje, které by mohly zamezit narušení unijního trhu kvůli zahraničním subvencím a zabránit nespravedlivému zvýhodnění subvencovaných společností ze třetích zemí. To se mění s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Zavedení uhlíkového cla se blíží

EU dosáhla dohody ohledně zavedení uhlíkového cla. Smyslem dohody je srovnání ceny produktů podléhajících uhlíkovým poplatkům (povolenkám) v rámci EU s cenami srovnatelného zboží dováženého z území mimo EU.

Směrnice EU zajišťující minimální úroveň zdanění vstoupila v platnost

Členské státy EU se konečně dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. prosince 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin.…

EU zpřísní pravidla pro uvedení kávy, palmového oleje nebo hovězího masa na trh

EU připravuje nařízení, kterým se zavedou přísnější pravidla pro uvádění některých komodit a produktů z nich získávaných na unijní trh, resp. pro jejich vývoz. Nařízení se bude týkat např. kávy, sóji, palmového oleje, skotu či dřeva. Jaké povinnosti…

DMA: postrach online platforem a naděje pro jejich uživatele

Online svět projde brzy razantní proměnou. Od 1. listopadu 2022 začalo platit nařízení o digitálních trzích, které se dotkne hlavně velkých společností, podnikajících v digitálním světě – např. Apple, Google nebo Microsoft.

EU umožní zvýšit státní podporu pro podniky zasažené energetickou krizí

Evropská komise prodloužila platnost tzv. Dočasného krizového rámce, který umožňuje poskytnout podnikům dotčeným energetickou krizí přímé dotace nebo jiné formy státní podpory ke zmírnění negativních ekonomických dopadů.

Komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení podniků i přes nedosažení…

Evropská komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení dvou amerických společností Ilumina a Grail, které působí na evropském trhu v oblasti biotechnologií. Komise vůbec poprvé nepovolila uskutečnění spojení, přestože podniky nesplňovaly…

Přeshraniční práce z domova a práce na dálku z pohledu sociálního zabezpečení

Během pandemie bylo často nezbytné pracovat z domova nebo na dálku, což umožnilo fungování některých odvětví bez výraznějšího omezení. Práce z domova (včetně přeshraniční práce z domova) se tak stala běžnou součástí pracovního života, a to i v „post…

Women on Boards: kvóty ke zvýšení genderové vyváženosti ve společnostech

Po téměř desetileté diskuzi se na evropské půdě podařilo dosáhnout předběžné politické dohody na návrhu směrnice, která má podpořit vyváženější genderové zastoupení v orgánech společností.

SDEU k limitům zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě

Začátek prázdnin přináší rozhodnutí Soudního dvora EU týkající letecké dopravy, osobních údajů cestujících a prevence terorismu. SDEU řešil primárně platnost směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) a soulad zpracování osobních údajů cestujících…

Návrh směrnice DEBRA umožňuje odpočet domnělého úroku z kapitálového financování

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice, která by měla vyvážit daňové nevýhody financování kapitálem v porovnání s dluhovým financováním. Docílit toho chce tím, že poplatníkovi umožní odečíst domnělý úrok z nově vloženého kapitálu od základu daně.…