Rozhodnutí o zavedení digitální daně se odkládá

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) na svém jednání dne 4. prosince 2018 neschválila návrh směrnice o zavedení daně z digitálních služeb.

Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH

Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes…

Řešení přeshraničních daňových sporů získá jasnější pravidla

Na podzim 2017 byla přijata očekávaná evropská směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii. Předpis má za cíl unifikovat mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, které vznikají nejčastěji v důsledku výkladových nejasností…

Plošný režim přenesené daňové povinnosti

Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) na svém říjnovém jednání schválila návrh, který umožní členským státům EU plošně zavést režim přenesené daňové povinnosti, a to dočasně do roku 2022.

Brexit: Jaké bude uspořádání bez dohody?

V půlce července vydala britská vláda více než stostránkový dokument nazvaný Budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Informuje v něm, jak by měly vypadat nejen ekonomické vztahy s EU, ale i např. vztahy v oblasti bezpečnosti,…

OECD zveřejnila diskuzní materiál k převodním cenám u finančních transakcí

Dokument poskytuje návod, jak stanovit ceny běžných vnitropodnikových finančních transakcí, jako jsou půjčky, cash pooling, zajišťovací transakce a záruky.

Americká dovozní cla: obchodní válka a hromadící se stížnosti u WTO

Od zavedení cel na dovoz oceli, hliníku, solárních panelů a praček do Spojených států již uplynulo několik měsíců. Jeden z největších obchodních konfliktů v novodobých dějinách se ale stále nechýlí ke konci. Dovozních cel přibývá a Světová obchodní…

Japonsko a EU podepsaly dohodu o hospodářském partnerství

V Tokiu se sešli představitelé Evropské unie a Japonska, aby podepsali mimo jiné dohodu o ekonomické spolupráci. Jejím cílem je vytvořit nové příležitosti pro dovoz zemědělských výrobků z EU, odstranit japonská cla u výrobků jako jsou sýry nebo víno…

Růžové časy pro zelené investice

Evropská komise (EK) zveřejnila na konci května balíček navrhovaných předpisů s cílem podporovat udržitelné investice. Součástí tohoto souboru předpisů je i nařízení o zpřístupnění informací vztahujících se k udržitelnosti investic a nařízení, které…

Blíží se konec současného evropského systému DPH?

Koncem května předložila Evropská komise návrh novely směrnice o DPH, kde upřesňuje rysy tzv. definitivního (konečného) systému DPH. Konečný systém by měl nejen sjednotit principy v oblasti DPH napříč Evropskou unií za účelem zjednodušení…

MLI vstupuje v platnost

Dne 1. července 2018 vstoupí v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „MLI“). Tímto dnem uplyne lhůta tří měsíců od konce kalendářního…

Brexit: tři varianty celního uspořádání po odchodu Velké Británie z EU

Pokud se na dosavadní dohodě nic nezmění, vystoupí Velká Británie definitivně z Evropské unie po uplynutí přechodného období dne 1. ledna 2021. V tento moment se s největší pravděpodobností bude muset vzdát jedné z největších ekonomických výhod,…