Kdo je osobou povinnou odvést DPH při dovozu – deklarant, nebo vlastník zboží?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že osobou, které vzniká povinnost odvést daň při dovozu zboží ze země mimo EU, je deklarant, resp. držitel režimu. Podle soudu projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu, a tedy se vědomě zavazuje k plnění závazků z toho vyplývajících.

V posuzovaném případě (2 Afs 133/2018 – 38) společnost WNE-CZ, s.r.o. dovážela zboží z Číny, figurovala jako deklarant a příjemce na dovozním jednotném správním dokladu a na její účet bylo zboží propuštěno do volného oběhu. Část tohoto zboží ale společnost dovážela ve prospěch společnosti WEBERA, s.r.o. Z této části dováženého zboží společnost WNE-CZ, s.r.o. neodvedla daň při dovozu, protože uváděla, že zboží není určeno pro její ekonomickou činnost a navíc jeho vlastníkem je společnost WEBERA, s.r.o. 

NSS nejprve konstatoval, že text zákona o DPH ani znění směrnice DPH přímo nedefinuje, kdo je zamýšlen jako osoba, na jejíž účet bylo zboží při dovozu propuštěno do celního režimu volného oběhu. Nicméně dále uvádí, že český zákonodárce za osobu povinnou k DPH při dovozu zboží propuštěného do celního režimu volný oběh označil tu, na jejíž účet bylo dané zboží propuštěno. Dále potom ze zákona o DPH ve spojení s celním kodexem vyplývá, že za osobu, na jejíž účet je zboží propuštěno do určitého celního režimu, by měl být považován deklarant, protože projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu, a tedy se i vědomě zavazuje k plnění souvisejících závazků (např. úhrada cla). 

Závěrem NSS uvedl, že vlastnické právo k dováženému zboží je z hlediska určení osoby povinné k dani dle zákona o DPH irelevantní. 


 

Sdílet článek