Kdo vydělá na zrušení superhrubé mzdy?

Vláda se rozhodla realizovat dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a současně zavést progresivní zdanění u fyzických osob. V Poslanecké sněmovně je po prvním čtení návrh na novelizaci zákonů v oblasti daní. Koalice se dohodla na podání pozměňovacího návrhu řešícího právě zrušení superhrubé mzdy. Kdo na daních v případě schválení tohoto návrhu ušetří a kdo naopak bude muset sáhnout hlouběji do peněženky?

Koncept superhrubé mzdy byl v České republice zaveden v roce 2008 jako součást reformy veřejných financí. V rámci tohoto konceptu je základ daně ze závislé činnosti stanoven jako hrubá mzda zaměstnance navýšená o odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnavatele. Uměle se tak navyšuje základ daně u zaměstnanců, jehož důsledkem je efektivní zdanění ve výši 20,1 %, i přesto, že sazba daně činí 15 %. Koncept superhrubé mzdy je již delší dobu označován za komplikovaný a nepřehledný, a proto byl opětovně předložen návrh na jeho zrušení. 

Součástí návrhu je také zrušení sedmiprocentního solidárního zvýšení daně, kterému podléhají hrubé příjmy ze závislé činnosti a základ daně ze samostatné činnosti, které v součtu za zdaňovací období přesáhnou 48násobek průměrné mzdy.

Pozměňovacím návrhem se vrací základ daně pouze ve výši hrubých příjmů zaměstnanců. Počítá se také se zavedením dvou daňových pásem. První sazba daně 15 % by měla být aplikována na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba daně ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. zhruba 140 tis. Kč měsíčně). 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy solidárnímu zvýšení daně podléhaly pouze příjmy ze závislé a samostatné činnosti, by tyto dvě sazby měly být aplikovány v celkovém součtu na všechny druhy zdanitelných příjmů fyzické osoby (tj. např. i na příjem z nájmu či prodeje movitých a nemovitých věcí apod.).

Návrh dále počítá se znovuzavedením samostatného základu daně pro vybrané kapitálové příjmy plynoucí fyzickým osobám ze zahraničí (např. zahraniční dividendy či úrokové příjmy). Na tento samostatný základ daně by se aplikovala jednotná sazba daně 15 % s tím, že pokud by tyto příjmy plynuly poplatníkovi z České republiky, podléhaly by zdanění srážkovou daní ve výši 15 %. Zavedením samostatného základu daně by se tak mělo zamezit rozdílnému zdanění vybraných druhů příjmů plynoucích fyzickým osobám ze zahraničí a z českých zdrojů.

Zavedení těchto změn by mělo pozitivně ovlivnit prakticky všechny zaměstnance, protože jejich měsíční hrubý příjem ze zaměstnání až do výše 140 tis. Kč by byl zdaněn 15 % namísto současných 20 %. Příjmy ze zaměstnání nad tuto hranici budou efektivně podléhat zhruba stejnému daňovému zatížení jako v současné době.

Vyšší daně by se naopak dotkly fyzických osob, které mají i jiné příjmy než jen příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu či prodeje movitých a nemovitých věcí apod.) a celkový součet jejich veškerých příjmů překročí 48násobek průměrné mzdy. Ostatní příjmy překračující tuto hranici by byly zdaňovány 23 % namísto 15 %, jako tomu je doposud.

Pozměňovací návrh má být součástí aktuálně projednávané novely zákona o daních z příjmů, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2021. Na posledním jednání vlády se vládní koalice ANO a ČSSD na předloženém návrhu shodla. Zrušení superhrubé mzdy má obecně podporu i ostatních politických stran. Zůstává však otázkou, zda k jejímu zrušení dojde v této podobě, která by přinesla výrazný propad ve státním rozpočtu.

Sdílet článek