Zpět na výpis

Kdy se bude poprvé reportovat podle DAC 6?

První oznamování přeshraničních uspořádání, které se mělo konat už letos v létě, se nejspíše posune na začátek příštího roku. Legislativní proces implementující směrnici DAC 6 se zpozdil, s účinností novely se počítá na průběh září. Evropská unie současně v souvislosti s pandemií COVID-19 umožnila mimořádný odklad oznamovací povinnosti. Česká finanční správa avizovala, že tuto možnost využije.

Vlivem nedokončeného legislativního procesu se odsouvá účinnost transpoziční novely, která do českého právního řádu zapracovává evropskou směrnici rozšiřující automatickou výměnu informací o informace týkající se vybraných přeshraničních uspořádání známou pod označením DAC 6. Parlamentu se v termínu požadovaném evropskou směrnicí nepodařilo prosadit novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Původní termín účinnosti připadající na 1. července 2020 tak neplatí. Návrh zákona je v tuto chvíli v Senátu, který by se jím měl zabývat do konce července. Účinnost se očekává nejdříve v září letošního roku. 

V červnu proběhla na úrovni EU diskuze ohledně posunu termínu prvního oznámení dotčených přeshraničních uspořádání v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. EU reagovala přijetím směrnice COVID-19 DAC, která mimo jiné členským státům umožňuje odložit oznamovací povinnost dle směrnice DAC 6 až o šest měsíců. Tato směrnice je již zveřejněna ve Věstníku EU a její případná transpozice je na jednotlivých členských státech. Většina států, včetně Lucemburska, Holandska, Francie či Velké Británie, se rozhodla dobrovolný odklad využít. Zatím jediné Finsko oznámilo, že tuto možnost nevyužije. Nejednotný přístup může způsobit komplikace zejména velkým skupinám působícím napříč kontinentem. 

Český zákonodárce reagoval na možný odklad poměrně rychle a zohlednil ho v novele některých daňových zákonů v souvislosti s pandemií COVID-19 schválené ve stavu legislativní nouze. Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zmocňuje vládu nařízením posunout termíny pro automatickou výměnu informací s jinými členskými státy. Toto vládní nařízení zatím nebylo vydáno. 

Finanční správa v tuto chvíli počítá s následujícími termíny pro splnění oznamovací povinnosti:  

  • přeshraniční uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. června 2018 do 30. června 2020, musí být oznámena nejpozději do 28. února 2021, 
  • přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl realizován v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020, musí být oznámena nejpozději do 30. ledna 2021, 
  • přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl realizován od 1. ledna 2021, musí být oznámena nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.