KOOV: Jak určit režim DPH u stavebních platů při zřízení práva stavby

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců dospěl k závěru, že režim DPH u stavebních platů hrazených postupně, například na měsíční bázi, se v průběhu času nemění.

Příspěvek č. 589/24.11.21 se věnuje situaci, kdy stavebník hradí stavební plat za zřízení práva stavby postupně, například na měsíční bázi. Výše stavebních platů přitom může být fixní nebo se může v čase měnit v závislosti na různých kritériích. Vyvstala tak otázka, kdy stavební platy podléhají DPH a zda se režim zdanění může průběžně měnit.

GFŘ souhlasilo s navrženým závěrem, že stavební platy mohou představovat tzv. dílčí plnění, pokud se stavebník s vlastníkem nemovitosti (pozemku) takto dohodnou ve smlouvě. To znamená, že stavební platy nebudou zdaněny najednou k okamžiku zřízení práva stavby, ale budou zdaňovány postupně, vždy k datu stanovenému ve smlouvě. 

Podle zákona o DPH se právo stavby považuje za zboží – nemovitou věc a za určitých okolností může být osvobozeno od DPH. Režim zdanění práva stavby se bude odvíjet od toho, zda příslušná stavba již na pozemku stojí či nikoliv a zda tato stavba splňuje podmínky pro osvobození od DPH. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude právo stavby obvykle podléhat základní nebo první snížené sazbě DPH (u staveb určených pro sociální bydlení).

GFŘ dále potvrdilo, že režim DPH jednotlivých stavebních platů se v průběhu času nebude měnit. Režim zdanění se určí podle stavu pozemku nebo stavby v okamžiku zápisu práva stavby do katastru nemovitostí. Pokud tedy v době zapsání práva stavby nebudou splněny podmínky pro osvobození od DPH, uplatní se pro všechny stavební platy základní či snížená sazba DPH.

 

Sdílet článek