Z judikatury
6. 2. 2019

Krajský soud posoudil osvobozený prodej akcií financovaný osvobozenou výplatou dividend jako zneužití práva

Krajský soud v Brně posoudil ve svém nedávném rozsudku specifický případ prodeje akcií fyzickými osobami financovaný osvobozenou výplatou dividendy jako zneužití práva. Potvrdil tak doměření srážkové daně ve výši 15 % z výplaty dividend. Tento rozsudek potvrzuje dlouhodobě se zpřísňující trend v oblasti daňového plánování.

Jana Fuksová
Tereza Gazdíková

V posuzované kauze (31 Af 29/2017) prodaly fyzické osoby své akcie nespřízněné společnosti s ručením omezeným. Jelikož se prodej uskutečnil až po uplynutí časového testu, byl příjem z prodeje cenných papírů osvobozen od daně z příjmů. Prodávaná akciová společnost, která vznikla odštěpením finančních prostředků, následně vyplatila dividendy společnosti s ručením omezeným. I zde se formálně naplnily podmínky pro osvobození dividend vyplácených mezi mateřskou a dceřinou společností. Z přijatých dividend se poté uhradila kupní cena původním akcionářům. Krátce na to obě společnosti vstoupily do likvidace.

Podle názoru správce daně byl celý sled transakcí motivován výlučně snahou vyvést z akciové společnosti finanční prostředky až k akcionářům bez zdanění. Jiný racionální ekonomický důvod pro prodej akcií a následnou výplatu dividend správce neviděl a celou situaci tak posoudil jako zneužití práva. Na základě toho doměřil srážkovou daň z výplaty dividend. Krajský soud dal správci daně za pravdu, že v posuzovaném případě společnost naplnila jak subjektivní, tak objektivní složky testu zneužití práva. Získání daňové výhody bylo přes splnění formálních podmínek v rozporu se smyslem zákonné úpravy. Zároveň z okolností případu vyplývá, že hlavním účelem transakce byla daňová úspora.

Koncept zneužití práva není v českém daňovém právu prozatím výslovně upraven, jeho legislativní ukotvení je navrženo v daňovém balíčku pro rok 2019. Navzdory tomu je tento institut aplikován na základě poměrně konstantní rozhodovací praxe českých i evropských soudů, jak ostatně dokládá i tento judikát.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign