Kurzarbeit dostal téměř po roce konečně zelenou

Na konci srpna loňského roku zveřejnilo MPSV návrh změny zákona o zaměstnanosti, který měl od listopadu 2020 zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Ten měl už v loňském roce nahradit program Antivirus. Trvalo však skoro rok, než se kurzarbeit podařilo prosadit.

Od 1. července je účinná novela zákona o zaměstnanosti, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2021 a která kurzarbeit neboli Příspěvek v době částečné práce zavádí. Příspěvek stanoví po projednání vláda v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo některé z jejích odvětví. Mezi důvody, pro které může být příspěvek poskytován, se uvádí epidemie, živelní události, kyberútok nebo jiná mimořádná situace, která je zásahem vyšší moci.  

Obdobně jako u programu Antivirus nebudou moci o příspěvek žádat zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce, to znamená například stát nebo příspěvkové organizace. Příspěvek nebude poskytován ani na zaměstnance za dobu, po kterou u něj bylo uplatněno konto pracovní doby. 

Kurzarbeit má podobně jako Antivirus podpořit zaměstnanost v krizových situacích, kdy zaměstnavatelé budou muset částečně omezit svůj provoz a zaměstnanci nebudou moci vykonávat práci z důvodu některé překážky v práci na straně zaměstnavatele. Překážka může spočívat buď v prostoji nebo v přerušení práce způsobeném nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážce na straně zaměstnavatele nebo v částečné nezaměstnanosti a musí nastat v přímé souvislosti s některým z důvodů pro poskytnutí příspěvku.  

Na základě oznámení příslušné pobočce úřadu práce obdrží zaměstnavatelé příspěvek na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trval ke dni podání oznámení alespoň tři měsíce. Oznámení zaměstnavatel podává elektronicky. Příspěvek bude poskytován do výše 80 % nákladů na zaměstnance (tzn. náhrady mzdy a odvodů), přičemž musí být splněny níže uvedené podmínky:  

  • zaměstnancům musí být za dobu překážek v práci vyplácena náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % jejich průměrného výdělku, a  
  • zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby z důvodu uvedených překážek v práci. Tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele. 

Výše příspěvku je měsíčně omezena na maximálně 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v rozhodném období a vyplácen bude maximálně 12 měsíců.  

Obdobně jako u programu Antivirus budou zaměstnavatelé každý měsíc podávat přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, tzv. vyúčtování. Vyúčtování se podává elektronicky na příslušnou pobočku úřadu práce nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se příspěvek poskytuje. Pokud bude přehled řádně podán, úřad příspěvek vyplatí do osmi kalendářních dnů ode dne doručení přehledu. 

Po dlouhém čekání dostal kurzarbeit konečně zelenou. Až praxe však ukáže, zda splní veškerá očekávání, která jsou do něho vkládána a zda jej budeme umět využít tak, aby byl pro ekonomiku přínosem. 

Sdílet článek